Vinkit datan parempaan hyödyntämiseen

/ Christian Lindholm

Qlik järjestää vuosittain maailmanlaajuisen asiakas- ja kumppanikonferenssin, jossa tänä vuonna ilolla vierailin neljän työkaverini kanssa. Qonnections-tapahtuma kokoaa yhteen ihmiset, joita yhdistää kiinnostus datan parempaan hyödyntämiseen. Osallistumme tapahtumaan vuosittain ihan siksikin, että haluamme tarjota asiakkaillemme vain parhaat ja uusimmat ratkaisut. Emme suotta ole Qlik Elite Solution Provider -kumppani ja Qlik Partner Advisory Council -ydinverkoston jäsen.

Kuten aiemminkin, ohjelmassa oli paljon kovan luokan teknisiä aiheita Qlik-teknologiasta, mutta tärkeimmät opit nappasin tähän blogiin muista aiheista, jotka eivät ole teknisiä tai teknologiasta riippuvaisia. Tärkein esillä ollut teema on datalukutaito eli datan ymmärtäminen.

Datalukutaito on tärkeä aihe, sillä yrityksissä syntyy jatkuvasti merkittävässä määrin dataa, josta saadaan hyöty irti vasta, kun organisaatioiden työntekijät ymmärtävät näkemänsä datan. Kyse ei ole pelkästään yksittäisten lukujen ymmärtämisestä, vaan datan ja kokonaisuuden hahmottamisesta, jolloin henkilö pystyy haastamaan vallitsevan tilan sekä perustella päätöksiä ja linjauksia datan avulla.

Datalukutaito ei ole tekniikasta kiinni, vaan lähtee organisoitumisesta ja työntekijöiden kouluttamisesta. Tekniikalla ratkaistaan se, miten data saadaan tuotua eri järjestelmistä yksittäisen tiedonhyödyntäjän käsiin. Isossa kuvassa tekniikka on mahdollisesti se helpompi asia. Oma näkemykseni on, että onnistunut tiedolla johtaminen alkaa halusta muuttaa organisaatiota, jonka jälkeen maksimoidaan työntekijöiden kyky ymmärtää ja hyödyntää sitä dataa, mitä on käytettävissä sekä hahmottaa, mitä dataa mahdollisesti puuttuu.

Datan hyödyt jäävät saavuttamatta, mikäli datalukutaidon lisäksi työkalut eivät mahdollista tehokasta datan käyttämistä, analysointia ja esittämistä. Yrityksissä saattaa olla esimerkiksi seuraavanlaisia haasteita:

  • Miten dataa saadaan kerättyä eri lähteistä mahdollisimman hyvin jatkohyödynnettävään muotoon ja paikkaan?

  • Miten käyttäjien omien analyysien rakentaminen voidaan mahdollistaa?

  • Miten tehdään analytiikasta niin luontevaa, että sitä on oikeasti helppo käyttää?

Tapahtumassa esiteltiin paljon sekä teknisiä uudistuksia että uusia tuotteita, mitkä vauhdittavat organisaatioiden kykyä saada data mahdollisimman laajaan hyötykäyttöön. Käytännössä kaikkia tiedolla johtamisen ratkaisuja yhdistää se, että data saadaan haettua erilaisista lähdejärjestelmistä sellaiseen muotoon ja paikkaan, että data saatetaan helposti analysoitavaksi. Käytännössä siis haetaan data, muokataan se analysointiin soveltuvaksi sekä tallennetaan se paikkaan, josta loppukäyttäjien teknisistä taidoista riippumatta on helppo hakea se omaan analyysisovellukseen.

Normaaleissa analyysitarpeissa ratkaisuksi usein riittää Qlik Sense, mutta monimutkaisemmissa käyttökohteissa Qlik Sensen toiminnallisuudet saattavat tulla vastaan. Esimerkkeinä mainittakoon, jos data halutaan syystä tai toisesta viedä Qlik-sovelluksesta muualle tai jos tarve on edistyneempään itsepalveluanalytiikkaan. Tällaisissa tarpeissa Qlik Data Catalyst tuo ratkaisun toimimalla katalogina ja tallennuspaikkana datalle. Työkalu mahdollistaa datan sujuvan viemisen mihin tahansa järjestelmään, kuten tekoälyratkaisuihin tai muihin järjestelmiin. Data Catalystin myötä Qlik-sovelluksissa oleva data tulee organisaatiolle avoimesti hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi katalogi vie laajemman itsepalveluanalyytikan askeleen pidemmälle tarjoamalla verkkokaupan kaltaisen kokemuksen olemassa olevien datojen yhdistämiseksi juuri käyttötapauksen vaativalla tavalla. Esimerkiksi, kun työntekijäsi tarvitsee analytiikkasovelluksen, joka yhdistää myynti-, asiakaspalaute- ja säädatan, onnistuu se muutamalla klikkauksella. Kätevää, eikö vain?

Kuvan lähde: Qlik

Kuvan lähde: Qlik

Qlik esitteli paljon tiedonhyödyntäjän arkea helpottavia ominaisuuksia. Yksikään fiksusti tehty tietovarasto, datakatalogi tai muukaan datasäiliö ei ole hyödyksi elleivät työkalut mukaudu eri käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin sujuvasti. Tätä helppokäyttöisyyttä edistävät roimasti Qlik Sensen uusi Cognitive Engine ja Insight Bot, jotka - sekä erikseen että yhdessä - auttavat käyttäjiä löytämään olennaisen valtavan datamäärän seasta.

Cognitive Engine auttaa käyttäjää havainnoimaan poikkeamat ja niiden juurisyyt valtavista tietomassoista tuottamalla valmiita oivalluksia ja näkymiä datan pohjalta. Sen lisäksi, että käyttäjältä säästyy huomattavan paljon aikaa, dashboardien luominen sujuu nopeammin. Insight Bot puolestaan tuo saman analytiikan lähemmäs käyttäjää keskustelun muodossa. Insight Botia hyödyntäen käyttäjälle tarjotaan Qlikin analytiikka tutusta, käytössä olevasta chat-ohjelmasta, kuten Microsoft Teams, Skype tai Slack. Kokonaisuus tuo mukavan käyttäjäkokemuksen: keskustelet Insight Botin kanssa ja se vastaa sinulle Cognitive Enginen tuottamien oivallusten avulla. Kun tulevaisuudessa puheentunnistus otetaan mukaan, on käyttökokemus entistä huikeampi.

Tässäkin blogissa käsiteltyjä, useiden yritysten haasteita voidaan taklata Qlik-teknologialla jo nyt. Käyn mielelläni syvemmin teknisiä toiminnallisuuksia läpi, varataanko aika palaverille?

P.S. Mikäli haluat katsoa Qlik Qonnections -tapahtuman keynote-tallenteet maksutta, kirjaudu tapahtumasivulle.