Lehdistötiedote: Aalto-yliopisto hankkii Adaptive Insights -suunnittelujärjestelmän eCraft Referreltä

Espoo 2.3.2016

Aalto-yliopisto uudistaa taloudellisen suunnittelun ja resursoinnin prosessiaan siirtymällä pilvipohjaisen Adaptive Insights –järjestelmän käyttöön. Täysin pilvipohjainen järjestelmä tukipalveluineen on hankittu eCraft Referreltä. Järjestelmän avulla budjetoidaan ja ennustetaan yliopiston noin 5000 projektin talous sekä henkilöstön työajan suunnittelu projekteille, joista koostetaan koko Aalto-yliopiston suunnitelma.

Kustannustehokkuuden lisäksi Aalto-yliopiston tärkeimpinä kriteereinä järjestelmän valinnassa oli helppokäyttöisyys loppukäyttäjille. Kilpailutusvaiheessa järjestelmien käytettävyys testattiinkin huolellisesti ja eCraftin toteuttama Adaptive Insights –ympäristö menestyi vertailussa erinomaisesti. Tärkeänä kriteerinä oli myös järjestelmän helppo käyttönotto sekä integroitavuus taustajärjestelmiin.

Adaptive Insights hankinta jatkaa Aalto-yliopiston näkemystä palveluiden hankinnasta: toimittaja vastaa sovituista toiminnallisuuksista ja palvelutasoista, tekninen toteutustapa sinällään ei ole ratkaisevaa.

***

Aalto-yliopisto. Kohti parempaa maailmaa. Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja lähes 20 000 opiskelijaa. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä. www.aalto.fi/fi/

eCraft Referre on johdon- ja liiketoiminnan raportoinnin konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toiminta pohjautuu hallittuun tiedolla johtamiseen ja vahvasti konsultoivaan rooliin. BI –työkaluina ovat QlikView sekä Qlik Sense. Liiketoiminnan suunnittelun, budjetoinnin ja konsolidoinnin ratkaisu on Adaptive Insights, joka on maailman johtava pilvipohjainen CPM –ratkaisu. www.bi.ecraft.com

Lisätietoja:
Talouspäällikkö Jukka Stenroos, Aalto-yliopisto, gsm 050 567 2715, jukka.stenroos@aalto.fi
Manager Mikko Kupiainen, eCraft Referre Oy Ab, gsm 044 334 5082, mikko.kupiainen@ecraft.com