Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen Osa 2 – Ajuripohjaisella suunnittelulla kohti rullaavia skenaarioita

/ Otto Hintikka

Suorituskyvyn johtamiseen kuuluu olennaisesti talouden suunnittelu liiketoiminnan avainajureiden kautta sekä ennusteprosessin eteneminen rullaavasti yli kvartaalien ja tilikausien. Mitä nykyaikaiselta suunnittelujärjestelmältä voidaan odottaa näiden asioiden hallitsemisessa?

Talousjohdon täytyy jatkuvasti pystyä muodostamaan riittävän tarkka tulevaisuuden kuva yrityksen liiketoimintaympäristön muutoksista ja näiden vaikutuksista yrityksen suorituskykyyn

Talousjohdon tehtävä on muuttunut sisäisestä budjettimanageerauksesta liiketoiminnan muutosten mallintamiseen ja analysointiin. Sen tulee tietää mihin suuntaan yrityksen liiketoimintaympäristö tulee muuttumaan ja miten tämä vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen suhteessa tavoitteisiinsa.
 
Muutos on nostanut myös talouden tietojärjestelmien vaatimustasoa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Käytännössä suunnittelujärjestelmän tulee nykyään pystyä yhdistämään yksityiskohtainen kirjanpitotasoinen talouden suunnittelu, liiketoiminnan ajureiden kautta tapahtuva toiminnan ja talouden mallinnus sekä pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu. Järjestelmän tulee integroitua suhteellisen vaivattomasti ulkopuolisiin tietolähteisiin ja mahdollistaa tiedon hyödyntäminen laskennassa sekä raportoinnissa reaaliaikaisesti.  

Matkalla suorituskyvyn johtamiseen suunnittelujärjestelmän tulee mahdollistaa: 

  • Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja suunnittelu ajureiden sekä KPI-mittareiden kautta 
  • Usean suunnitteludimension käyttäminen myynnin suunnittelussa ja tiedon integrointi CRM-järjestelmään
  • Suunnitteluprosessin mallintaminen, dokumentointi ja viestintä 
  • Henkilöstön henkilötasoinen suunnittelu ja tiedon integointi HR-järjestelmän kanssa
  • Trendien visuaalinen tarkastelu suoraan suunnittelunäkymässä
  • Tulos- ja tasebudjettien automatisointi osabudjettien avulla
  • Kassavirta-analyysiin automatisointi 
  • Rinnakkaisten skenaarioiden mallintaminen nopeasti
  • Reaaliaikainen suunnittelu ja toteumadatan raportointi

Ajuripohjainen suunnittelu automatisoi prosessia ja sitouttaa ihmisiä

Ajureiden kautta suunnittelemalla päästään tilanteeseen, jossa suunnitelman laatija ei arvaile eurosummia tileille vaan ennustaa liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia. 

Ajuripohjaista suunnittelua toteutetaan usein siten, että tuodaan liiketoiminnan avainajureiden toteumadata järjestelmään, analysoidaan näiden trendiä visuaalisessa näkymässä ja laaditaan uusi ennuste tämän peusteella. Ajureiden avulla järjestelmä on mallinnettu luomaan taloudellinen suunnitelma, esimerkiksi myynnin ja muuttuvien kulujen ennuste.  

”Uusimman liiketoimintadatan tuonti järjestelmään generoi automaattisesti ennusteskenaariot ja päivittää taloudellisen ennusteen”

Toinen tapa lähestyä ajuripohjaista suunnittelua on integroida tietoa jostain toisesta liiketoimintatietoa sisältävästä järjestelmästä ja mallintaa tämän perusteella talouden ennuste. Tyypillinen tapaus on CRM-järjestelmän integrointi ja myynnin/liikevaihdon ennusteen sekä vaihtoehtoisten skenaarioiden laatiminen myyjien päivittämän asiakastiedon perusteella.
 
Tällöin järjestelmään luodaan säännöt ja muuttujat vaihtoehtoisten skenaarioiden laatimiseen ja uusimman asiakasdatan tuonti järjestelmään generoi automaattisesti ennusteskenaariot ja päivittää valitun skenaarion perusteella koko taloudellisen ennusteen. Tämän kaltaisessa prosessissa voidaan aidosti sanoa, että tietojärjestelmä yhdistää liiketoiminnan ja talouden eivätkä ennusteet ole irrallisia. Taloudellisen suunnitelma lähestyy suorituskyvyn johtamista.  

Business Insight tapahtumasarjamme jatkuu 25.8 teemalla Adaptive Insights – Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen. Tapahtumassa suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija Tamro Oyj kertoo, miten pilvipohjaisen suunnittelujärjestelmän vaivattomuus ja monipuoliset ominaisuudet uudistivat organisaation suunnittelun. Tämän lisäksi katsomme markkinakatsauksen ja livedemon kautta, mikä modernin liiketoiminnan suunnittelujärjestelmän rooli on tänä päivänä ja miltä se näyttää käytännössä. 

Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen. Osa 1
Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen. Osa 3 – Rullaava ennustaminen mahdollistaa nopeamman päätöksenteon