Ennakoiva analytiikka - uhka vai mahdollisuus liiketoiminnalle?

ennakoivan analytiikan opas

Tulevaisuuden ennakointi on keskeinen osa liiketoiminnan johtamista ja päätöksentekoa, ellei jopa elinehto yrityksen toiminnalle jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa. Liiketoiminnan analytiikka ja ennakoitavuuden mahdollistava koneäly ovat nyt lyömässä valtavirtaan lähes joka alalla tuoden mukanaan mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Mitä ennakoivalla analytiikalla tarkoitetaan?

Ennakoivalla analytiikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa historiadatan, tilastotieteen ja koneälyn avustuksella ennakoidaan joko tulevaisuuden tapahtumia tai muita merkittäviä asioita, joista yrityksellä ei ole suoraa tietoa.

Moni ajattelee ennakoivan analytiikan soveltuvan vain ylätason kokonaisuuksiin, kuten liikevaihdon ennustamiseen. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan ennakoivaa analytiikka voidaan menestyksekkäästi soveltaa yksilötason tapahtumiin, kuten esimerkiksi siihen, mitä tulee tapahtumaan yksittäiselle asiakkaalle, tuotteelle tai vaikkapa kokonaiselle kampanjalle. Yksilötason tapahtumien sekä pienten, keskitettyjen kokonaisuuksien ennustaminen muodostavat ennakoivan analytiikan todellisen potentiaalin - joka on kaiken lisäksi helposti laskettavissa.

Mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa?

Elinkeinoelämässä ennakoivan analytiikan käyttökohteita on paljon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa ennakoiva markkinointi, hinnoittelu, huolto ja resurssisuunnittelu. Täältä voit lukea lisää erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää koneälyä ja ennakoivaa analytiikka liiketoiminnassasi.

Ennakoivan analytiikan tuomat mahdollisuudet ovat laajat ja lisäksi analytiikka on nykyteknologian avulla helposti integroitavissa kiinteäksi osaksi yrityksen jokapäiväisen johtamisen ja työskentelemisen toimintoja. Esimerkiksi myyntilaskutuksen ennusteesta on mahdollista tehdä johdon näkymä, joka päivittyy reaaliajassa ja mahdollistaa liikkeenjohdolle helpon seurannan.

Haluatko lisätietoja?

Kirjoitimme aihetta laajemmin käsittelevän oppaan Ennakoiva analytiikka liiketoiminnassa - 5 askelta edelläkävijäksi. Lataa maksuton opas luettavaksesi!

 

Blogiarkisto

Avainsanahaku