Adaptive Insights ensimmäisenä pilvipalveluna Leaders-lohkoon Gartnerin nelikentässä

/ Mikko Kupiainen

Gartner julkisti toukokuun lopussa Magic Quadrant for Strategic CPM 2016 tutkimuksen. Arvostetun tutkimuksen kriteeristöä on viime vuodesta täsmennetty vastaamaan kehitystä, joka vie suunnittelujärjestelmiä kohti strategisempaa ja kokonaisvaltaisempaa suorituskyvyn johtamista. Perusajatuksena raportilla on edelleen selvittää mitkä ovat johtavat liiketoiminnan ohjauksen järjestelmät ja kuinka ne sijoittuvat markkinassa suhteessa toisiinsa. 

Lataa raportti tästä!
Antamalla sähköpostiosoitteesi saat ladattua materiaalin.

Viime vuoden tapaan Gartner nostaa voimakkaimmaksi markkinatrendiksi pilvipalveluun siirtymisen. Gartner toteaa SaaS-palvelun olevan itse asiassa jo välttämättömyys, eikä enää jotain, mitä ainoastaan edelläjävijäyritykset tarjoavat. Pienemmille asiakkaille vähäinen IT-tuen tarve on kriittistä ja suuremmille yrityksille joustavuus sekä tukipalveluiden kustannussäästöt nousevat jatkuvasti yhä tärkeämmäksi.  

Adaptive Insights

Adaptive Insights saavutti tänä vuonna merkittävän virstanpylvään nousten ensimmäisenä SaaS-toimittajana Leaders-lohkoon. Perusteluina tälle Gartner nostaa esiin korkean asiakastyytyväisyyden, vahvan toteutuskyvyn ja kokemuksen pilvipalvelun tuottamisesta.

Tutkimuksessa Adaptiven vahvuudet nousivat hienosti esille ja se sijoittuu parhaaseen neljännekseen budjetoinnissa, suunnittelussa, käyttöönoton helppoudessa, käytettävyydessä, käyttötuessa sekä yleisessä tyytyväisyydessä tuotteeseen ja toimittajaan. 

Adaptiven todetaan kehittyneen edelleen mahdollistaen entistä laajemmat ja monipuolisemmat toteutukset. Yli 3000 tuotannossa olevaa asiakasta on selvästi enemmän kuin kenelläkään muulla pilvitoimittajalla, mikä takaa jatkuvuuden sekä antaa selvän signaalin sopivuudesta erilaisiin organisaatioihin ja suunnitteluympäristöihin.

Gartner toteaa Adaptiven asiakaskunnan painottuvan edelleen Pohjois-Amerikkaan, vaikkakin toimittaja on käytännössä hyvin edustettu globaalisti. Järjestelmästä kiinnostuneille Gartner suosittelee varmistamaan paikallisen toimittajan kyvykkyyden. 

Muut pilvitoimittajat

Adaptiven ohella tutkimuksen muut mielenkiintoisimmat toimittajat ovat puhtaat pilvipalvelut Anaplan ja Host Analytics, jotka molemmat sijoittuvat Visionaries-lohkoon.

Anaplanin vahvuudeksi nostetaan hyvä suorituskyky ja mahdollisuus ylläpitää hyvin monimutkaisia malleja. Tyypillinen Anaplanin asiakas onkin monikansallinen suuryritys, jolla on erityistarpeita mutkikkaaseen mallinnukseen ja useita satoja käyttäjiä. Gartnerin mukaan asiakkaat ovat usein valinneet Anaplanin asiakaskohtaisen demomallin (POC) helpon toteutuksen ansiosta. Lopullisen suunnittelumallin toteutuksen helppoudessa, käyttötuessa sekä integraatiossa Anaplan jää kuitenkin huonoimpaan neljännekseen, mikä ei ole linjassa pilvipalvelulle asetettujen helppouden ja hyvän palvelutason tavoitteiden kanssa.

Gatner toteaa, että Anaplan ei ole soveltuva toimittaja pienemmille tai suoraviivaista suunnittelua tekeville yrityksille ja Anaplanin laajentuminen operationaalisen suunnittelun osa-alueisiin saattaa jättää taloudellisen suunnittelun kehityksessä sivuosaan.

Host Analytics vastaa pilvipalveluille asetettuihin odotuksiin pärjäämällä hyvin yleisessä tyytyväisyydessä ja integraatiossa sekä nopeassa ja tehokkaassa toteutuksessa. Käyttöliittymään kuitenkin toivotaan modernisaatiota. Suurin puute suomalaisten yritysten kannalta on kuitenkin Host Analyticsin keskittyminen Amerikan markkinaan ja tätä kautta puutteellinen päämiehen tuki. 

Megavendorit

Alan isot pelurit Oracle, SAP ja IBM pitävät paikkansa pitkän historian tuoman massiivisen asiakaskunnan turvin Leaders-lohkossa. Vaikka Gartnerin mukaan nelikenttää ei voi verrata suoraan edellisten vuosien tuloksiin, voi silti todeta, että kaikki kolme ovat menettäneet asemaansa suhteessa muihin nopeaan tahtiin viime vuosina. Ne eivät ole täysin pystyneet vastaamaan markkinan uusiin vaatimuksiin ja pilvipalveluiden tuomaan kilpailutilanteeseen. Ryhmää yhdistää massiivisten toteutusprojektien ja jatkuvan tuen tarpeen lisäksi heikko asiakastyytyväisyys.
 
Kaikki kolme suurta toimittajaa ovat tuoneet viime vuosien aikana markkinoille pilvi-vaihtoehdon vanhenevien tuotteiden rinnalle, mutta siirtymä on kuitenkin osoittautunut haastavaksi ja hitaaksi prosessiksi. 

Oracle on näistä toimittajista selvästi korkeimmalla arvostelussa ja se keskittyy erityisesti suurimman kokoluokan toteutuksiin. Oraclen uuden pilvituotteen käyttäjistä osa antoi tyytyväisyydestä hieman paremmat arvosanat kuin vanhalle tuotteelle, mutta osa jopa huonommat. Molempien osalta Oracle on edelleen kuitenkin heikoimmassa neljänneksessä. SAP:n ja IBM:n pilvitarjonta on vielä niin uutta että heiltä tutkimukseen ei löytynyt yhtään asiakasta. Lähitulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata, miten ja millä aikavälillä nämä toimittajat saavat SaaS-tarjontansa kohdalleen kustannustehokkaan liiketoiminnan ohjausjärjestelmän osalta. 

eCraft valitsi Adaptive Insightsin kumppanikseen vuonna 2013. Jatkuvasti kehittyvä tuote, aidosti kumppaneiden toimintaan sitoutunut päämies sekä eCraftin oma sitoutuminen suunnitteluprosessien kehittämiseen Adaptiven avulla ovat mahdollistaneet useita onnistuneita kehitysprojekteja asiakkaidemme liiketoiminnan ohjauksen vahvistamiseksi. Tunnustuksena menestyksekkäästä toiminnassa Adaptive Insights palkitsi eCraftin globaalilla Partner Excellence –palkinnolla vuonna 2015.

Mikäli budjetointi- ja suunnitteluprosessin tai järjestelmien uudistaminen on yrityksessäsi ajankohtaista, tulen mielelläni käymään tutkimusta ja pilvilpalvelun tuomia etuja läpi tarkemmin oman yrityksesi tilanteen kannalta.