Location intelligence – Mitä liiketoiminta voi tästä hyötyä?

/ Jarkko Hänninen

Miksi location intelligence on noussut viime aikoina voimakkaasti pinnalle ja miksi se on eroteltu business intelligence –termistä omaksi aihealueeksi? Sisältääkö se niin paljon liiketoimintamahdollisuuksia, että asiasta pitää puhua erillisenä kokonaisuutena? Mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan?

Location intelligence terminä ja mahdollisuudet liiketoiminnalle

Kun puhutaan location intelligencestä, tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan prosessia, jossa luodaan ymmärrystä hyödyntämällä datan avaruudellisia suhteita jonkin liiketoimintaongelman ratkaisemiseksi. Arvioiden mukaan paikkatieto liittyy 80 prosenttiin kaikesta liiketoimintadatasta, ja siksi on tärkeää tietää miten sijainti vaikuttaa liiketoimintailmiöihin. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan tukea ja parantaa päätöksentekoa aina markkinoinnista logistiikkaan ja tuotantoprosesseihin. Voidaankin todeta, että location intelligence ei korvaa business intelligenceä vaan täydentää sitä. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan tuoda esille ilmiöitä, jotka eivät paljastuisi ilman avaruudellista näkökulmaa. Kuvittele vaikkapa tilanne, jossa haluat selittää ulkomaalaiselle, miten Suomi on asutettu. Onnistuisiko tämä paremmin hyödyntämällä taulukkomuotoista vai karttapohjaista esitystä? Entä jos haluat tämän lisäksi tuoda esille, missä kunnissa on viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut muuttoliikettä? Mitkä ovat alueelliset erot?

Location intelligence osana modernia BI-työkalua

Terminä location intelligencen nouseminen pinnalle johtunee osittain myös teknisten työkalujen kehittymisestä. Tänä päivänä on todella paljon helpompaa luoda paikkatietoon perustuvaa analyysiä ilman laajempaa teknistä osaamista, sillä esimerkiksi BI-työkaluista löytyy perustoiminnallisuutena karttapohjaisia visualisointeja. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten Qlik on lisännyt karttavisualisoinnin Sensen perustarjontaan ja kuinka helppoa sitä on käyttää. Alla muutama esimerkki visualisoinneista kartalla Sensen avulla.

1. Myynti (€) Suomen kartalla postinumeroittain

Postinumerojaot kartalla © Duukkis

Postinumerojaot kartalla © Duukkis

2. Toimitusaika (vrk) Suomen kartalla

Postinumerojaot kartalla © Duukkis

Postinumerojaot kartalla © Duukkis

Paikkatiedon lisääminen ja visualisoiminen helpottavat liiketoimintailmiön ymmärtämistä. Yllä toimitusaikaesimerkissä huomataan, että Etelä-Suomen itäosassa toimitusaika on muuta Etelä-Suomea korkeammalla. Saman ilmiön huomaaminen vaikkapa taulukkomuotoisesta visualisoinnista veisi paljon enemmän aikaa ja olisi jopa mahdotonta. Seuraavana askeleena voisi olla visualisoinnin kehittäminen niin, että voitaisiin vastata kysymyksiin: Missä toimitusten lähtövarastot sijaitsevat ja mitä toimitusreittejä on käytetty? Miltä asiakastyytyväisyytemme näyttää kyseisillä alueilla?

 

Lähde

Forbes 2015. Location Intelligence Leads to Business Insights and Creates Competitive Advantage. 

Postinumerojaot kartalla © Duukkis