Strateginen talousjohto tukee liiketoimintaa

strateginen talousjohto

eCraft Referren Business Insight sarjan viimeisin tapahtuma keskittyi liiketoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen pilviympäristöissä. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoiset asiakaspuheenvuorot kahdelta liiketoiminnan ohjauksen onnistuneesti uudistaneelta yritykseltä. Sekä Fastems Group että Juuranto Group ovat molemmat loistavia esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat ennakkoluulottamasti lähteneet kehittämään toimintatapojaan vastatakseen nykypäivän kilpailun vaatimuksiin.

Tapahtuman Key Noten piti Adaptiven Insightsin perustaja ja hallituksen puheehjohtaja Rob S. Hull, joka avasi yleisölle havaintojaan tämän päivän talousjohdon tarpeista, joihin Adaptiven tuotekehityksen pitkän tähtäimen suunta nojaa. Näkemysten taustalla puhuivat n. 3500 Adaptivea käyttävää organisaatiota ympäri maailman sekä johtava asema pilvipohjaisten suunnittelujärjestelmien markkinassa. 

Robin puheenvuoron keskeinen sanoma oli, että talousjohdon on pystyttävä muuttamaan rooliaan strategisempaan suuntaan sekä tuettava entistä tehokkaammin liiketoiminnan päätöksentekoa ja ratkaisuja. Ohjausjärjestelmien on tehtävä tästä helpompaa ja nopeampaa. Yritykset, joissa talouden rooli on aktiivisempi sekä strategisempi, menestyvät paremmin.

Perinteinen ongelma on, että liiketoiminta puutuu budjetointirutiineihin eikä motivoidu tuottamaan liiketoimintahyötyä tuottavia ennusteita.  Pahimmillaan talouden ennusteisiin annetaan arvatut luvut vaivan välttämiseksi ja omaa toimintaa ohjaava suunnitelma pidetään omalla työpöydällä. Tämä johtaa siihen, että liiketoimintatiedon yksi totuus on ja pysyy kateissa. Siksi talouden täytyy pystyä uusimaan roolinsa. 

 

Lataa maksuton oppaamme Mikä on talousjohdon uusi rooli – 3 askelta muutokseen saadaksesi lisätietoja aiheeseen liittyen.

Ratkaisu: Unohdetaan staattinen ja siirrytään aktiiviseen suunnitteluun

Adaptive Insights aktiivinen suunnittelu

Aktiivinen suunnittelu tarkoittaa talousfunktion näkökulmasta nopeutta, tehokkuutta ja helppoutta, mikä mahdollistaa rutiinitehtävien sijaan ohjaavampaa roolia organisaatiossa. Talous pystyy tuottamaan tuoreita näkemyksiä liiketoiminnan päätöksentekotilanteisiin sekä ennen kaikkea käyttökelpoista uutta dataa, jonka rakenne ja sisältö mukautuvat liiketoiminnan muutoksiin. 

Aktiivinen suunnitteluprosessi johtaa yhteistyön kehittymiseen organisaation eri toimintojen välillä ja tukee strategisemman näkökulman huomiointia liiketoiminnan ennusteiden laatimisessa. Samalla ihmisten sitoutuminen ennusteisiin ja tavoitteisiin syvene

Matka staattisesta aktiiviseen liiketoiminnan suunnitteluun käynnistyy prosessien kehittämisestä, joka mahdollistaa resurssien vapautumisen proaktiivisempaan tekemiseen. Vapautuneet resurssit ohjataan tarkempien ennusteiden laatimiseen, jotka yhdistyessään strategisempaan yhteistyöhön liiketoiminnan johtamisen kanssa tuottavat tarkemman näkemyksen tulevista tarpeista ja tarvittavista ratkaisuista.