Talousjohdon roolin muutos - Budjettimanageerauksesta liiketoiminnan muutosten analysointiin

Talousjohdon uusi rooli

Perinteisesti talousjohdon tehtäviin kuuluu taloushallinnon, rahoituksen sekä kassavirran hallintaa ja johtamista. Monesti yrityksen talousjohtajalla on kuitenkin erittäin hyvä kokonaisnäkemys sekä yrityksen taloudellisista realiteeteista että liiketoiminnan mahdollisuuksista ja uhkista.

Talousjohdon tehtävä onkin viime vuosien aikana muuttunut sisäisestä budjettimanageerauksesta liiketoiminnan muutosten mallintamiseen ja analysointiin. Sen tulee tietää mihin suuntaan yrityksen liiketoimintaympäristö tulee muuttumaan ja miten tämä vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen suhteessa tavoitteisiinsa.

Järjestelmät suunnittelun tukena

Talousjohdon roolin muutos on nostanut myös talouden tietojärjestelmien vaatimustasoa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Käytännössä suunnittelujärjestelmän tulee tänä päivänä pystyä yhdistämään yksityiskohtainen kirjanpitotasoinen talouden suunnittelu, liiketoiminnan ajureiden kautta tapahtuva toiminnan ja talouden mallinnus sekä pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu.

Käytettävän suunnittelujärjestelmän tulee myös integroitua suhteellisen vaivattomasti ulkopuolisiin tietolähteisiin ja mahdollistaa tiedon hyödyntämisen laskennassa sekä raportoinnissa reaaliaikaisesti. 

Apua budjetoinnin ja suunnittelun perinteisiin haasteisiin

Perinteisesti budjetointi ja suunnittelu ovat talousjohdon alaisuuteen kuuluvista tehtävistä kaikista tehottomimpia ja raskaimpia prosesseja. Sen lisäksi, että budjetointia tehdään valitettavan usein liiketoiminnan suunnittelusta irrallisena, on budjetointi monesti myös teknisesti haastavaa ja aikaa vievää erityisesti, jos käytettäviä lähdejärjestelmiä on useita.

Muutosta tukeva järjestelmä mahdollistaa sen, ettei budjetointi ja suunnittelu vie liikaa aikaa. Vaatimuksena nykyaikaisille suunnittelujärjestelmille onkin se, että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja vahvasti kytköksissä yrityksen omiin prosesseihin. 

Teknologian lisäksi muutosta vaativat myös prosessit

Riippumatta varsinaisesta teknologiasta, liiketoiminta ja taloussuunnittelu eivät saisi olla irrallaan toisistaan. Helppokäyttöinen ja yrityksen omaa suunnitteluprosessia tukeva järjestelmä auttaa varmistamaan sen, että myös liiketoiminnasta vastaavat pääsevät mukaan suunnitteluprosessiin ja talousjohdon vastuu siirtyykin varsinaisesta budjetointityöstä prosessin johtamiseen ja tiedon hallintaan.

Pelkkä järjestelmä ei kuitenkaan ole avain onneen, vaan muutokseen vaaditaan myös prosessimuutosta. Liiketoiminnan ennustaminen liiketoiminnan ajureiden sekä mittareiden avulla on useimmissa tapauksissa avain siihen, että liiketoiminta saadaan liitettyä vahvasti mukaan suunnitteluprosessiin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppamme Mikä on talousjohdon uusi rooli? - 3 askelta muutokseen, joka on tarkoitettu talousjohdon kehittämisestä sekä tiedolla johtamisesta kiinnostuneille.