Toimitamme projektit sovitussa aikataulussa sovituin kustannuksin

Perustamme kaiken tekemisemme ketteryyteen. Tavoitteenamme on olla raikas tuulahdus verrattuna perinteisiin IT-projekteihin, jossa usein aikataulut paukkuvat ja näin myös kustannukset. Toiminnanohjausprojektissa mikään ei ole niin tärkeätä kuin onnistunut projektityö.

Sovellamme kaikissa projekteissamme seuraavia ketterän kehityksen periaatteita, joihin mielestämme menestynyt projektityö pohjataan:


  • Käyttäjäläheisyys: Järjestelmän suunnittelua ohjaavat käyttäjien tarpeet. Tällöin vältytään järjestelmältä, jossa on käyttäjille turhia tai työtehtäviä hidastavia työvaiheita.
  • Nopea aloitus: Alustavassa hankemäärittelyssä ei voida mitenkään ottaa kaikkea huomioon. Näinpä projektin aikana joudutaan aina tekemään jonkin verran uudelleenmäärittelyä. Nopea aloitus säästää kustannuksia, kun tuplatyöltä vältytään ja yksityiskohtainen järjestelmän määrittely tehdään projektin toteutuksen yhteydessä.
  • Tiivis tiimityöskentely ja viestintä asiakkaan kanssa: Lähetämme usein konsulttejamme työskentelemään asiakkaan toimitiloihin yhdessä asiakkaan projektitiimin kanssa. Avoin kasvokkain tapahtuva viestintä auttaa välttämään epäselvyydet ja nopeuttaa työntekoa. Kumpikin osapuoli on jatkuvasti selvillä projektin eri vaiheista.
  • Jatkuva testaus: Testaus ei ole projektin loppuvaiheen työvaihe vaan sitä tehdään jatkuvasti toiminnanohjausprojektin aikana. Näin varmistetaan, että ratkaisu todellisuudessa vastaa asiakkaan tarpeita.