Kenttätyön palvelut

Onko sinulla liikkuvaa henkilöstöä, joiden työtehtäviä, reittejä ja resursseja optimoit työn tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoidaksesi? Kenttätyön ohjaus helpottaa ja tehostaa arkea.

Kenttätyön ohjaus

Kenttätyön ohjaus: Oikea palvelu oikeaan paikkaan

Onko sinulla liikkuvaa henkilöstöä, joiden työtehtäviä, reittejä ja resursseja optimoit työn tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoidaksesi?

Oikea-aikainen ja reaaliajassa päivittyvä tieto sekä muuttuviin tilanteisiin reagoiminen ovat monen kenttätyötä tekevän haasteita. Kenttätyön ohjauksen palvelumme ovat suunnattu niin työjohdon kuin kenttähenkilöstön työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Oikeilla työkaluilla kenttätyössä voidaan säästää jopa useita päiviä työtunneissa per kuukausi. 

Kenttätyön ratkaisuja alustariippumattomasti

Kenttätyö ei ole sidottua tiettyyn järjestelmään. Toteutamme mobiilin kenttätyön ratkaisuja niin asiakkuudenhallinnan järjestelmiin (CRM) kuin toiminnanohjaukseen (ERP) sekä myös täysin kustomoituja kenttätyön sovelluksia. 

VIDEO: Digitaalisella kenttätyön ohjauksella nopeampaa kasvua

Näin kenttätyön hallinta realisoituu käytännössä

 

Työnjohtajan aikataulunäkymä

Näkymästä työnjohtajan on helppo hallita kunkin työntekijän tai tiimin työtilauksia sekä resursoida uusia tehtäviä tarkan palveluajan, osaamisen tai matka-ajan huomioiden. Työnjohto näkee reaaliajassa myös työpyyntöjen tilan, esimerkiksi aikataulutettu, matkalla, tauolla, valmis, käynnissä, peruutettu. 

 

Kenttätyö työnjohtajan aikataulunäkymä
 

Reitityksen optimointi

Karttanäkymässä voidaan tarkastella sekä jo aikataulutettuja, että aikatauluttamattomia työpyyntöjä ja suunnitella resurssointia sen mukaisesti. Työntekijän sijaintia voidaan hyödyntää resursoinnin suunnittelussa ja navigointi kohteesta toiseen toimii täysin mobiilisti kenttätyöntekijän päätelaitteella.

Kenttätyö reitityksen optimointi
 

Kenttätyöntekijän mobiilinäkymät

Kenttäpalveluiden sovellukset toimivat reaaliajassa täysin laiteriippumattomasti. Kenttätyöntekijällä on täysi näkyvyys asiakkaiden tietoihin sekä omiin työtehtäviinsä missä ja milloin vain, joten työkirjauksia ei tarvitse tulla tekemään toimistolle vaan ne hoituvat työkeikkojen ohessa.

Uudet työpyynnöt tulevat reaaliajassa kenttätyöntekijän mobiilipäätteeseen, josta hän kuittaa tilauksen vastaanotetuksi, työn alla olevaksi ja tehdyksi. Työn niin vaatiessa sovellukseen voidaan tallentaa kuvia sekä pyytää asiakkaalta kuittaus tehdystä työstä. Näin lasku saadaan lähtemään järjestelmästä automaattisesti. 

Kenttätyöntekijän mobiilinäkymä

Raportointinäkymä

Käytössäsi ovat valmiit koontinäytöt ja raportit, joiden avulla seuraat esimerkiksi työpyyntöjen määriä ja tyyppejä sekä hallitset resurssiallokointia.  Enää sinun ei tarvitse kasata raportteja manuaalisesti. 

Kenttätyö raportointinäkymä

ASIAKASREFERENSSI

Suomen ilmanvaihdon-huolto

Suomen Ilmanvaihdonhuollon järjestelmätilanne oli muutama kuukausi sitten startupille tyypillinen. Tärkeimmät järjestelmät olivat sähköposti, kalenteri, excel ja word. Tarjoukset tehtiin wordilla ja työmäärät laskettiin excelillä.

eCraftin tuotteistama liikkuvan työn ohjauksen kokonaisuus soveltui täydellisesti Casvuxin tarpeisiin. Kenttähuollon toiminnallisuudet on rakennettu Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän ja sen lisäosan FieldOnen päälle. Järjestelmällä hallitaan asiakas- ja kiinteistötiedot, huoltotarjoukset ja -tilaukset, huollon raportointi ja laskutustiedot. Hinta on yhdeksän hengen yritykselle sopiva ja järjestelmä toimitetaan pilvipalveluna.

4 Kriittistä hetkeä

Kenttäpalveluiden opas

4 kriittistä hetkeä varmistavat kenttäpalvelukäynnin asiakaskokemuksen.

Oppaan avulla saat konkreettisia vinkkejä asiakastyön kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden nostamiseen. Tiesitkö, että esimerkiksi 2 % asiakaspysyvyydessä vastaa 10 % kustannussäästöjä?

Kenttätyön palvelut ja AI

Kenttätyön palvelut ja AI

Koneälyn luomat mahdollisuudet kenttätyön palveluihin.

Käsittelemme tässä oppaassa koneälyn tuomia mahdollisuuksia kenttätyön palveluiden kehittämiseen ja esittelemme 5 tapaa jolla AI muuttaa kenttätyötä – jo tälläkin hetkellä.

Kenttämyynti

Kenttämyynnillä enemmän aikaa asiakkaalla.

Kenttämyynnin mobiilien työkalujen avulla kaikki myyjän huomio keskitetään asiakkaan palvelemiseen – ei tilausten kirjaamisiin ja sisäisiin raportteihin. Helppokäyttöisessä myyjän kenttäsovelluksessa on kaikki tieto samassa työkalussa, muun muassa tapaamisten suunnittelu ja reititys, varaukset ja tapaamismateriaalit, asiakaspalaute sekä jälkiseuranta (tilaushistoria, reklamaatiot, palautukset sekä asiakkaan kanssa käyty viestintä). Myyjä näkee tabletista kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot mukaan lukien myynnin avainluvut, tapaamisissa käytettävät materiaalit sekä hoitaa raportoinnin.

Myyjän työ helpottuu, ajankäyttö tehostuu ja hän tuottaa tapaamisillaan enemmän lisäarvoa.

Myyjien välistä tietoa voidaan välittää ratkaisuun rakennettujen sosiaalisen median toimintojen avulla, jolloin parhaat käytännöt siirtyvät myyjältä toiselle. Nopea tiedonkulku mahdollistaa myös nopean reagoinnin esimerkiksi markkinan muutoksiin ja kilpailijoihin. 

Myyntijohto

Myyntijohdon ohjaus

Myyntijohto voi allokoida myyntihenkilöstöä kulloisenkin tarpeen mukaan eri lokaatioihin.

Myyntihenkilöstö

Myyntitehtävät

Tapaamisen suunnittelu ja varaukset sekä kaikki myyntimateriaali löytyvät samasta helppokäyttöisestä sovelluksesta.

Kenttämyynti

Myyntikäyntien reittisuunnittelu

Reitit asiakkaalta toiselle on optimoitu ajan säästämiseksi. Karttatoiminto ohjaa myyjän oikeaan paikaan.

Myyntikäynti

Myyntikäynti

Myyjä tekee kaikki tapaamisen muistiinpanot sovellukseen sekä hakee sovelluksesta tarvittavat materiaalit. Asiakkaan myyntihistoria ja asiakkaan kanssa käyty viestintä ovat myyjän käytössä tapaamisen tukena.

Asiakkaan tilaus

Tilaukset

Tilaustenteko hoituu tapaamisen yhteydessä helposti ja nopeasti suoraan sovelluksen kautta.

Jälkiseuranta

Jälkiseuranta

Asiakkaan myyntihistoria, reklamaatiot ja palautukset sekä asiakkaan kanssa käyty viestintä ovat aina myyjän käytössä.

Huolto

Tehokkuutta huoltoliiketoimintaan helppokäyttöisillä kenttäsovelluksilla.

Huoltoliiketoiminnassa laskutettavan työn määrä suhteessa muihin tukitöihin kuten työmatkoihin ja hallinnollisiin työtehtäviin ja työkirjauksiin määrittävät työn tehokkuuden ja kannattavuuden. 

Huoltoliiketoiminnan ratkaisumme tähtäävät siihen, että huoltotyöntekijäsi hoitavat kaiken hallinnollisen työn huoltotyötä tehdessään.

Työkirjauksia ei tehdä varsinaisen huoltokeikan ulkopuolella toimistolla tai omalla ajalla. 

Työ allokoidaan tekijöille optimaalisesti työtilanteen, huoltomiesten osaamisen ja lokaation mukaan. Siten oikea ihminen ja/tai esimerkiksi ajokalusto on oikeassa työssä oikeaan aikaan. Huoltokäyntitilaukset välittyvät automaattisesti  huoltomiehien päätelaitteeseen.  Reitti määräpisteeseen löytyy suoraan mobiilipäätteeltä. 

Työn tehokasta suorittamista nopeuttavat valmiit tuoteluettelo, hinnastot sekä ratkaisutietokantojen ohjeet ja tuki sekä asiakashistoria. 

Tilauksen luonti

Tilauksen luonti

Asiakaspalvelija luo tilauksen järjestelmään, josta se siirtyy automaattisesti kenttähuollon sovelluksen aikataulutukseen ja resursointiin.

Resursointi

Resursointi

Työnjohto allokoi saadun työn optimaalisesti henkilöstön, työtehtävien, reittien ja resurssien mukaan.

Työtilaus kentälle

Työtilaus kentälle

Kenttätyöntekijä saa työtilauksen mobiiliviestinä työnjohdolta, jonka hän kuittaa hyväksytyksi/hylätyksi. Viestissä työntekijä saa työtilauksen tiedot ja ohjeet sekä aikataulun. Kenttätyöntekijä voi tehdä työsuunnittelun ja raportoinnin helposti suoraan järjestelmään mobiilisti kentältä. Listanäkymästä on helppo täpätä tehdyt työt, käytetyt osat ja esimerkiksi muut kulut.

Asiakas kuittaa

Asiakas kuittaa

Työn valmistuttua asiakas kuittaa työn tehdyksi suoraan suoraan puhelimeen tai padiin. Asiakkaan kuittaus toimii useimmiten myös laskutusperusteena. Asiakkaalle voidaan myös antaa lyhyt asiakastyytyväisyyskysely täytettäväksi.

Lopputarkastus

Lopputarkastus

Työnjohto voi halutessaan tarkastaa työsuorituksen järjestelmästä. Laskutus tapahtuu automaattisesti.

”Kenttätyöntekijämme joutuvat tekemään selkeästi vähemmän hallinnollista työtä.”

Tyytyväinen eCraft CRM-asiakas

Tarkastus

Varmista tarkastuspalveluidesi laatu ja sopimuksenmukaisuus mobiilin kenttätyön ratkaisun avulla.

Tarkastuspalveluihin kuuluvat määräaikaistarkastukset, joihin usein liittyy palvelusopimuksia (esimerkiksi hissit, palosammuttimet, teollisuuden laitteet). Tarkastukset suoritetaan tietyin väliajon tietyn aikaikkunan sisällä. Kenttätyön hallinnan ratkaisun avulla toistuvien tarkastustöiden aikataulut ovat ennakoitavissa etukäteen, jolloin työnjohto pystyy optimoimaan tarkastajien työkuormaa samalla varmistaen, että sopimusvelvoitteet täyttyvät. Tarkastajien soveltuvuus- ja kompetenssivaatimukset otetaan myös huomioon tarkastustehtävien allokoinnissa.

Itse tarkastustyötä voidaan nopeuttaa ja tehostaa helppokäyttöisen kenttätyön mobiilisovelluksen avulla. 

Tarkastaja saa reittioptimoidut tarkastustehtävät suoraan mobiililaitteeseensa ja tarvittavat tarkastusten muistilistat sekä virnaomaisvaatimukset löytyvät samasta mobiilikäyttöliittymässä ohjeineen. Tarkastuspöytäkirja voidaan generoida automaattisesti suoritettujen tarkastustehtävien pohjalta ja esimerkiksi lähettää sähköpostilla suoraan asiakkaalle suoritetun tarkastuksen jälkeen. 

Resursointi suunnittelu

Resursointi

Koska töiden aikataulut ovat ennakoitavissa etukäteen, työnjohtaja saa valmiin aikataulun tehtävistä töistä. Tällöin työnohjaajan ei tarvitse luoda työtilauksia, mutta hän valvoo, että työt otetaan vastaan.

Kenttätyön tarkastus

Tarkastustyö

Tarkastuksen tekevä työntekijä ottaa työn vastaan mobiilisti, jolloin työnjohtajan näkymässä työtilauksen väri muuttuu vastaanotetuksi. Tarkastajalla on työtä tehdessään käytössä tarkastuslista, johon hänen on helppo merkata tehdyt toimenpiteet. Myös esimerkiksi viranomaisvaatimusten saadaan helposti tarkastuslistaan. Lista toimii myös tarkastuspöytäkirjan pohjana.

Asiakkaan kuittaus

Kuittaus

Asiakas voi tarvittaessa kuitata työn hyväksytyksi suoraan tarkastajan mobiilipäätteeseen.

Työnjohtaja suorittaa lopputarkastuksen

Lopputarkastus ja laskutus

Lopuksi työnjohtaja voi tarkastaa tehdyn työn suoraan järjestelmästä. Tämä toimii usein laskutusperusteena.

”Työnjohtajat voivat ohjata aiempaa suurempaa määrää kenttähenkilöstöä tämän millään tapaa vaarantamatta työn ohjaamisen laatua.”

Tyytyväinen eCraft ERP-asiakas

Asennus

Asennustyötä aina ajallaan kenttätyön ohjauksen avulla.

Asennustyö on etenkin asiakaspalvelua, onhan se usein viimeinen vaihe myyjän ja ostajan välistä kauppaa ja tilaisuus tuottaa asiakkaalle erinomainen asiakaskokemus, joka parhaimmillaan poikii lisämyyntiä myös tulevaisuudessa.

Kenttätyön ohjauksen avulla nostat paitsi palvelutasoasi, mutta tehostat myös huomattavasti asennustyötä tehden samalla määrällä väkeä enemmän bisnestä. 

Kenttätyön ratkaisussa helposti luotavat asiakkuudenhoitomallit mahdollistavat asiakkaiden kiinteistöihin tai laitteisiin liittyvien ylläpitosuunnitelmien luomisen. Erilaiset palvelupaketit ja niihin liittyvät sopimukset ja laskut generoituvat automaattisesti. Työnjohdon on samalla helppo seurata ja mitata henkilöstön tehokkuutta ja osaamista, sillä kaikki asennustyöhön liittyvät merkinnät tehdään asennustyön yhteydessä suoraan mobiilipäätelaitteella sovellukseen. Työn resursointi oikealle ja osaavalle asentajalle sekä asennustyön optimointi niin reitit kuin asennustöiden aikataulut huomioiden varmistavat palvelulupauksen lunastamisen ja korkean asiakastyytyväisyyden. 

Myyntitilanne

Myynti

Myyjä voi myyntitilanteessa generoida tiedot suoraan asennustyölle, jolloin asentajan ei tarvitse erikseen näpytellä asennustietoja järjestelmään. Asennukset voidaan myös automaattisesti jakaa asentajille joko suoraan myynnin kautta tai työnjohdosta.

Asennustyö

Asennustyö

Asentaja saa asennustyötilauksen mobiilisti. Tekijä merkkaa työn otetuksi sekä pystyy valitsemaan suoraan järjestelmästä työssä käytetyt tarvikkeet sekä tehdyn työn vaiheet.

Asiakkaan kuittaus

Työn kuittaus

Asiakas kuittaa työn tehdyksi suoraan järjestelmään ja tämä toimii myös laskutusperusteena.

Hoivatyö

Varmista hoitotyön laatu pitämällä aikataulut ja hoitopyynnöt hanskassa kenttätyön hallinnan avulla.

Hoivatyöntekijän päivä on usein hektinen ja vaatii etukäteissuunnittelua. Kenttätyössä aikataulut voivat muuttua päivän mittaan ja mahdolliset muutokset tulee kommunikoida reaaliajassa käyntiä odottaville asiakkaille.

Hoivatyötä voidaankin tehostaa huomattavasti ilman suuria alkuinvestointeja kenttätyön hallinnan avulla. 

Hoivatyön palvelutason ja työn tehokkuuden nostamiseen voidaan hyödyntää helppokäyttöisiä kenttäpalveluiden sovelluksia, joiden avulla hoitokäynnit voidaan aikatauluttaa reaaliajassa mahdolliset äkilliset muutokset huomioiden, muutokset voidaan viestiä asiakkaille automaattisesti järjestelmän kautta ja työ allokoida oikealle hoitajalle lokaation, aikataulun ja osaamisen mukaan. 

Työn vastaanotto

Työn vastaanotto

Työnjohto ottaa vastaan hälytyksen tai välittää etukäteen sovitun hoitoajan hoitotyöntekijälle sekä tekee hoitajan päivän aikataulun. Kiireellisissä tapauksissa työnjohto uudelleenaikatauluttaa työt.

Tiedotus asiakkaalle

Tiedotus

Asiakas saa tiedon aikataulusta tekstiviestitse.

Hoivatyö

Hoivatyö

Hoivatyöntekijä ottaa vastaan hälytyksen sekä saa päivitetyn aikataulun sekä reittiohjeet mobiilisti.

”Olemme parantaneet huomattavasti asiakaspalvelumme laatua.”

Tyytyväinen eCraft CRM-asiakas

Toimituspalvelut

Kenttätyön ratkaisulla toimituksien optimointia aina reitityksestä asiakasviestintään ja laskutukseen.

Toimituspalveluissa tärkeintä on kaluston käytön optimointi sekä asiakkaan informointi toimituksen etenemisestä. eCraftin kenttäpalveluiden ratkaisu soveltuu hyvin toimituspalveluiden hallintaan.

Kenttätyön ohjauksen ratkaisua hyödyntämällä ajo-ohjaaja voi allokoida järjestelmään tulleen uuden toimitustehtävän sopivimmalle kuljettajalle tai järjestelmän automaattinen resursointitoiminto voi ehdottaa mikä kuljettaja olla optimaalisin.

Asiakkaalle voidaan viestiä automaattisesti joko sähköpostilla tai tekstiviestillä joko kun toimitustehtävä on käynnistetty, matkalla asiakkaalle tai toimituksen tultua perille. Koska järjestelmä on tietoinen toimitusten välimatkoista ja ajoreitin kestosta, voidaan asiakkaalle ilmoittaa tarkka toimitusajankohta.

Toimituksen tulta perille, asiakas kuittaa toimituksen suoraan kenttätyön sovellukseen, jolloin tieto suoritetusta toimituksesta voidaan edelleenlähettää esimerkiksi logistiikka- ja laskutusjärjestelmiin. Näin laskutusprosessi nopeutuu huomattavasti.

Työnjohto allokoi

Allokointi

Työnjohto allokoi toimituksen optimaalisesti henkilöstön, työtehtävien, reittien ja resurssien mukaan.

Toimitus

Toimitus

Kuljettaja ottaa toimituksen vastaan sekä saa valmiin reitin ja aikataulun toimitusta varten.

Asiakkaan kuittaus

Kuittaus

Asiakas kuittaa toimituksen vastaanotetuksi suoraan järjestelmään. Tämä toimii useimmiten laskutusperusteena.

Työnjohto jälkitarkastaa

Tarkastus

Työnjohto voi vielä tarkistaa toimituksen ennen laskuttamista.

”Olemme saaneet lyhennettyä työ-laskutussyklin pituutta.”

Tyytyväinen eCraft ERP-asiakas

Turvapalvelut

Turva-alan palveluissa on tärkeää noudattaa sopimusehtojen mukaisia vasteaikoja ja siten luoda luottamusta ja turvaa asiakkaille. Hälytyksiin on vastattava rivakasti ja ammattitaitoinen henkilökunta asiakaskohteissa on perusvaatimus. Oikeanlainen kenttätyön ratkaisu pitää huolen turvapalvelun laadusta.

Henkilöstön vartiointitehtävien visualisointi aikataulutuksen yhteydessä auttaa optimoimaan resurssikäyttöä sekä vartiointireittejä. Hälytys- ja ad-hoc-vartiointitehtävien lisääminen lähimpänä olevalle vartijalle on helppoa kenttätyön ohjauskeskuksen toimesta, ja vartija saa sen heti mobiililaitteeseensa.

Kenttätyön ratkaisuun voidaan liittää tekstiviestintä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas on koko ajan tietoinen siitä, mikä hälytystehtävän status on.

Turvalaitteiden asennuksissa, asennushenkilöstön aikataulutus ja töiden kentällä raportointi sujuu samalla kenttätyön ratkaisulla. Asennuksen valmistuttua, työ saadaan heti laskutukseen.

Työnjohto saa hälytyksen

Hälytys

Työnjohto ottaa vastaan hälytyksen ja tekee aikataulutuksen turva-alan asiantuntijalle sekä aktiivisesti seuraa vasteaikojen toteutumista ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin.

Hälytykseen reagointi

Hälytykseen reagointi

Turva-alan asiantuntija ottaa vastaan hälytyksen sekä saa päivitetyn aikataulun sekä reittiohjeet mobiilisti ja varmistaa asiakaskohteessa asiakastyytyväisyyden ammattitaidollaan.

Asiakas kuittaa

Kuittaus

Asiakas saa tiedon aikataulusta tekstiviestitse ja kuittaa tarkastuksen tehdyksi tai esimerkiksi laitteen toimintakykyiseksi.

Haluamme kuulla sinusta

Jätä meille viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

Takaisin alkuun