Suomen ilmanvaihdonhuolto

Nopeampaa kasvua digitaalisella kenttähuollolla

Nopeampaa kasvua digitaalisella kenttähuollolla

Suomen Ilmanvaihdonhuolto on nuori, kasvava yritys. Se on muutamassa vuodessa päässyt hyvään kasvuvauhtiin. Markkinointi ja myynti tuottavat tilauksia ja uusia asiakkaita tasaiseen tahtiin. Laatu on voitu pitää korkealla hyvällä ohjeistuksella ja rekrytoinnilla.

Suomen Ilmanvaihdonhuollon järjestelmätilanne oli muutama kuukausi sitten startupille tyypillinen. Tärkeimmät järjestelmät olivat sähköposti, kalenteri, excel ja word. Järjestelmät olivat tulleet käyttöön hyvin luontevasti. Kun piti resursoida huoltomiehiä, alettiin käyttämään kalenteria. Tarjoukset tehtiin wordilla ja työmäärät laskettiin excelillä. Ei siis tarvittu mitään varsinaista suunnitelmallista käyttöönottoa.

Erillisjärjestelmien rajat alkoivat kuitenkin tulla Suomen Ilmanvaihdonhuollolle kasvun esteeksi. Tarjousten tekemiseen meni paljon aikaa. Isännöitsijälle toimitettava tarkastuspöytäkirja päästiin tekemään vasta toimistolla. Kun paperitöihin meni paljon kalenteriaikaa, laskutus viivästyi. Järjestelmät eivät enää pysyneet kasvaneen volyymin tahdissa.
 

Toimitusjohtaja Lauri Kosunen:
”Halusimme tehostaa radikaalisti tekemistämme ja huomasimme käyttävämme liikaa aikaa manuaaliseen puljaamiseen. Päätimme hankkia järjestelmän, joka mahdollistaa meille kasvun jatkumisen ja työn merkittävän tehostamisen.”


eCraftin tuotteistama kenttähuollon kokonaisuus soveltui täydellisesti Suomen Ilmanvaihdonhuollon tarpeisiin. Toiminnallisuudet on rakennettu Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän ja sen lisäosan FieldOnen päälle. Järjestelmällä hallitaan asiakas- ja kiinteistötiedot, huoltotarjoukset ja -tilaukset, huollon raportointi ja laskutustiedot. Hinta on yhdeksän hengen yritykselle sopiva ja järjestelmä toimitetaan pilvipalveluna.

Käyttöönoton aloituksesta sovittiin helmikuun viimeisellä viikolla ja ensimmäiset palaverit pidettiin maaliskuun alussa. Alkuun oli muutamia koulutustilaisuuksia, joissa samalla sovittiin järjestelmän käytön yksityiskohdista. Käyttöönoton suurin työ oli tietojen kerääminen uutta järjestelmää varten, joka viivästyttikin muiden työkiireiden ohella aikataulua. Käyttö aloitettiin kuitenkin heti Vapun jälkeisenä päivänä, jolloin oli saatu sisällä olevat tilaukset järjestelmään.
 

”Uuden järjestelmän avulla huoltomiehet voivat keskittyä huoltotyöhön byrokratian sijasta. Toimistolla tiedetään koko ajan mitä tilauksia on sisällä, mitkä ovat työn alla ja kuinka paljon meillä on resursseja missäkin. Kaikki tiedot tallentuvat järjestelmään yhden syötön periaatteella, joka tehostaa ajankäyttöä. Nyt voimme samalla toimihenkilömäärällä kasvaa moninkertaiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Kosunen.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat Suomen ilmanvaihdolle selvät. Kasvua haetaan rakentamalla alihankkijaverkostoa, johon Suomen Ilmanvaihdonhuolto hakee nyt kiinnostuneita partnereita.  eCraftin luoma kenttäpalvelukokonaisuus on osa kumppaneille tarjottavaa kokonaisuutta, jolloin kumppaniyritys saa heti valmiit työkalut käyttöönsä ja pääsee suoraan tekemään tehokasta työtä kentällä. 

 

Yhteydenotot ja kyselyt:

Matti Tuominen
Partner
matti.tuominen@ecraft.com
044 0510519