Apetit

Apetit vapautti tiedon kaikkien saataville

Apetit vapautti tiedon kaikkien saataville

Elintarvikealalla päätökset on pystyttävä tekemään oikean ja ajantasaisen tiedon perusteella, jotta yritys pystyy liikkumaan ketterästi oikeaan suuntaan.

Elintarvikeyhtiössä tieto tulee nyt suoraan niiden luokse, jotka sitä tarvitsevat.

Elintarvikealalla joudutaan tarkkaan tunnustelemaan sitä, mihin kuluttajakäyttäytyminen on menossa. Päätökset on pystyttävä tekemään oikean ja ajantasaisen tiedon perusteella, jotta yritys pystyy liikkumaan ketterästi oikeaan suuntaan. Apetitissa pyrkimys parempaan ennustettavuuteen toi esille tarpeen katsoa tarkemmin niitä tapoja, joilla tietoa saadaan järjestelmistä.

Apetit-konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakaste-, kala- sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminta. Lisäksi konserniin kuuluu joukko pienempiä toimintoja. Vuonna 2014 yritys teki 385 miljoonan euron liikevaihdon 630 työntekijän voimin. Vuoden 2014 tilinpäätös

Koska konserni koostuu useasta yhtiöstä, käytössä on myös paljon erilaisia järjestelmiä. Tietoa on hajallaan eri paikoissa, jolloin on vaikea seuloa liiketoiminnan kannalta ne oleelliset tiedot. Puhumattakaan siitä, että oikea tieto tavoittaisi ne henkilöt, joille kyseinen tieto olisi hyödyksi.

SAP:lle korvaaja

Kun käytössä ollut SAP:n BW:iin perustuva raportointiratkaisu kaipasi korvaajaa, tilalle päätettiin valita QlikView.

Hankkeessa edettiin pilottiprojektin kautta, jotta saataisiin parempi ymmärrys järjestelmän toiminnasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kumppanina toteutuksessa oli eCraft.

Tarve korvaamiselle syntyi siitä, että vanhaa ratkaisua ei enää pystytty laajentamaan käyttäjien vaatimusten mukaisesti. Nyt QlikView’lla tehdään useita sellaisia toimintoja, joita aikaisemmin ei pystytty tekemään, ja se on käytössä kaikissa Apetit-konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Apetitin tietohallintojohtajan Jari Varjon mukaan järjestelmiä muutettaessa on tärkeä ymmärtää, että ei kannata vain siirtää vanhoja raportointipohjia uuteen. Sen sijaan pitää määritellä aidosti, millaisia päätöksentekotilanteita liiketoiminnalla on, ja toteuttaa muutos sen mukaan.

Apetitissa QlikView’n tärkeimmät käyttöalueet ovat tällä hetkellä myynnin ja asiakaspalvelun seuranta, talouden ja katteiden raportointi sekä tuotantotiedon analysointi.

”Enää ei voikaan puhua pelkästään vanhan järjestelmän korvaamisesta, vaan koko järjestelmän ominaisuuksien laajentamisesta. Nyt tehdään asioita, joita ei vanhalla järjestelmällä olisi kyetty tekemään”

Jari Varjo toteaa.

Tiedot päivitetään kaikista lähdejärjestelmistä ajastetusti, tavallisesti kerran vuorokaudessa. Pelkästään SAP:sta tuodaan tietoa yli 130 miljoonaa riviä. Välissä ei ole enää tietovarastoa, kuten vanhassa ratkaisussa, vaan tietojärjestelmään on suora yhteys QlikView Connectorin kautta.

www.apetitgroup.fi

Tutustu BI-ratkaisutarjontaamme