Apetit

Räätälöity sovellus auttaa optimoimaan Apetitin pellolta pöytään -ruokaketjun

Räätälöity sovellus auttaa optimoimaan Apetitin pellolta pöytään -ruokaketjun

eCraft suunnitteli ja toteutti Apetitille räätälöidyn web-sovelluksen, jonka avulla Apetit pystyy jäljittämään jokaisen ruokaerän alkuperää varmistaen näin ruuan laadun ja turvallisuuden. Sovellus toimii verkossa prosessin alusta loppuun ja sisältää useita toimintoja Apetitin ja viljelijöiden väliseen tiedonkulkuun ja -hallintaan. Sovelluksessa Apetit pystyy esimerkiksi budjetoimaan raaka-ainetarpeensa tulevalla kaudelle, seuraamaan viljelymääriä sekä hallinnoimaan koko sopimusprosessia viljelijöiden ja Apetitin välillä aina sopimusehdotuksista sopimuksen allekirjoittamiseen. Viljelijöille sovellus sisältää niin viljelyohjeet kuin viljelytietojen -ja toimenpiteiden dokumentoinnin. Sovelluksen avulla pystytään myös seuraamaan ja hyväksymään toimituksia sekä vastaanotto- ja tuotantotietoja. Lisäksi järjestelmä sisältää tositteet ja tilitykset Apetitin ja viljelijöiden välillä.

Kriittinen osa liiketoimintaa

Räätälöity sovellus oli paras vaihtoehto Apetitille, sillä valmiista perusjärjestelmistä ei löytynyt sopivia valmiita toiminnallisuuksia ja perusjärjestelmän muokkaaminen olisi ollut sekä aikaa vievää että kallista. Sovellus onkin osoittautunut varsin vaivattomaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi hallita Apetitin ja viljelijöiden välistä tiedonkulkua. Ratkaisu on kriittinen osa Apetitin liiketoimintaa, sillä sovelluksen avulla pystytään jäljittämään jokaisen ruokaerän alkuperä pellolta aina asiakkaan ruokapöytään.

”Kehittyneet järjestelmät mahdollistavat, että pellolta-pöytään -ruokaketju toimii luotettavasti ja mahdollisimman taloudellisesti. Kuluttajille tärkeitä ovat elintarvikkeiden korkea laatu, turvallisuus, jäljitettävyys ja oikea hinta-laatu suhde”, Timo Mäki, Apetit Ruoka Oy.

Hyvin tehty sovellus kestää aikaa ja muutoksia

Viljelijärekisteri-sovellus on pysynyt Apetitin matkassa, vaikka liiketoimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia sovelluksen käyttöönoton jälkeen. Sovellukseen suoraan liittyvät järjestelmät ovat muuttuneet ja käyttö on sittemmin laajentunut Apetitin sisällä myös eri osastoihin, joiden tarpeet vaihtelevat laajasti. Lisäksi niin viranomaisvaatimusten kuin liiketoiminnankin muutokset on tullut ottaa sovelluskehityksessä huomioon. Ratkaisun skaalautuvuus sekä helppo muunneltavuus ovat kuitenkin edesauttaneet muutostahdin perässä pysymistä ja ongelmilta on vältytty. Hyvin tehty sovellus kestääkin nimenomaan aikaa ja muutoksia ja voi säilyä käytössä useita kymmeniä vuosia pienin muutoksin.

Yhteistyö jatkuu vahvana

Apetitin ja eCraftin välinen yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Tuttu ja asiantunteva tiimi edesauttaa mutkatonta yhteydenpitoa ja varmistaa korkealaatuisen projektityön ja jatkuvan tuen asiakkaan ympäristöille ja ratkaisuille. Näin myös asiakas voi keskittyä oleelliseen liiketoimintaosaamiseensa.  

Lisätietoja antaa:

Matti Saastamoinen

Head of Service Business

matti.saastamoinen@ecraft.com

tel.  +358 40 844 4562