Jepo Syksy 2018

Pellolta pöytään: Perunoiden toimitusketjun kokonaisvaltainen digitalisointi

Yhteenveto

Rakensimme perunoiden toimitusketjun aina viljelijöiden laatua valvovasta perunapeltosovelluksesta varastointiin, tuotannon ennustamiseen ja ohjaukseen sekä raportointiin asti. Käytännössä siis koko matkan perunan istutuksesta asiakkaan lautaselle saakka. Tulokset puhuvat puolestaan, raaka-aineiden hyötysuhde on noussut 5 % laadun parantumisen ansiosta, varastoinventaarioiden tarve on vähentynyt huomattavasti ja ylimääräisistä työvaiheista kuten manuaalisesta kirjaustyöstä ja turhista varastosiirroista on päästy kokonaan eroon. Jepon varasto teki myös perunoiden sisäänottoennätyksen, yli 1,6 miljoonaa kiloa perunaa yhden päivän aikana. Henkilökuntaa ei ole kuitenkaan tarvinnut palkata enemmän, vaan samalla määrällä väkeä pystytään käsittelemään nyt enemmän perunakiloja. 

Aihiot

Business development
UX/UI Design
Toiminnanohjaus

Jepon tarina

Jepuan Peruna Oy (lempinimeltään Jepo) on viljelijöiden perustama ja omistama perunoiden jalostukseen erikoistunut yritys. Yrityksen toiminta pohjautuu vahvaan yhteistyöhön Jepon, sen sopimusviljelijöiden sekä asiakkaiden välillä.

Lajikkeiden viljely perustuu aina asiakkaiden tarpeisiin soveltuviin perunalajikkeisiin ja asiakkaiden palaute on äärimmäisen tärkeää.  Laadunvalvonta pellolta tuotantoon ja sieltä asiakkaalle on hiottu huippuunsa tarkkojen laadunvalvontakriteerien avulla ja laadun takaavat myös tutut viljelijät, jotka useat ovat perunanviljelijöitä jo kolmannessa sukupolvessa. Tuotanto- ja varastointiloja on Jepoan lisäksi Huittisissa ja Voltissa.

JEPO on perunanviljelijöiden perustama ja omistama yritys, jonka syntyjuuret juontavat yli 40 vuoden taakse. Ainutlaatuinen omistusrakenne muodostaa perustan pitkän tähtäimen laatuajattelulle ja asiakassuuntautuneisuudelle

JEPO on perunanviljelijöiden perustama ja omistama yritys, jonka syntyjuuret juontavat yli 40 vuoden taakse. Ainutlaatuinen omistusrakenne muodostaa perustan pitkän tähtäimen laatuajattelulle ja asiakassuuntautuneisuudelle

Lähtökohtana parhaan mahdollisen laadun varmistaminen

Jepon Perunan ydinfilosofia kiteytyy haluun tuottaa mahdollisimman laadukasta ja asiakkaan tarpeita vastaavaa perunaa. Ylivertaisen laadun varmistamista hankaloitti kuitenkin kokonaisnäkymän puute tuotantoprosessista. Laadunvalvontaa ja tuotannon ennustamista tehtiin manuaalisesti kokoamatta tietoa kaikilta pelloilta yhteen. Lisäksi laadun tarkkailua tehtiin pääosin vasta tuotantovaiheessa eikä Jepolla ollut kokonaisvaltaista tapaa varmistaa perunoiden laatua kasvatusvaiheessa pellolla. Näin myös tuotantoennusteen tekeminen oli haastavaa, sillä hävikkiä oli vaikea arvioida etukäteen. 

Ydinkysymys on tämä: Miten koko toimitusketjua pitäisi johtaa, jotta saavutetaan alan paras laatu?
— kiteyttää Jepon viljelijäyhteistyöstä vastaava Johan Willman

Yhteistyö Jepuan Perunan kanssa lähtikin liikkeelle tavoitteesta varmistaa paras mahdollinen laatu pellolta aina asiakkaan lautaselle asti. Tähän tarpeeseen eCraft suunnitteli ratkaisukokonaisuuden, jonka tarkoituksena oli lisätä läpinäkyvyyttä toimitusketjuun sekä helpottaa laadunvalvontaa viljelyvaiheesta aina tuotantoprosessiin asti. Tämä tavoite edellytti myös perunaerien jäljitettävyyden parantamista, jotta Jeppo saisi tiedon perunan alkuperästä kasvulohkon tarkkuudella.

Laaja toimintaympäristö, yksi kokonaisnäkymä toimintaan

Jepon tarpeisiin suunniteltiin ja toteutettiin viljelijöiden oma mobiiliapplikaatio laaduntarkkailuun, JepoNet -viljelijöiden extranet sopimuksien sekä materiaalien hallintaan, JepoStore-varastointijärjestelmä sekä tuotannonohjauksen järjestelmä JepoSteere, joka integroitiin saumattomasti kolmannen osapuolen ERP-järjestelmään, jossa hoidetaan tilausten käsittely ja laskutus.

”Haastavin osuus projektissa oli Jepon laajan toimitusketjukokonaisuuden suunnittelu aina prosessitasolta tekniseen toteutukseen. Vaikka ratkaisu koostui useasta eri järjestelmästä, kaikkien palojen tuli toimia saumattomasti yhteen tiedonkulun ja johtamisen helpottamiseksi”, toteaa Vaasan kehitystiimin vetäjä Anders Wallin

Jepon Perunan toimitusketju kuvattuna. eCraft on toteuttanut niin varastonhallintajärjestelmän, tuotannonohjauksen, viljelijöiden käyttöön tarkoitetun mobiilisovelluksen sekä integraatiot toisen kumppanin ERP-järjestelmään. 

Jepon Perunan toimitusketju kuvattuna. eCraft on toteuttanut niin varastonhallintajärjestelmän, tuotannonohjauksen, viljelijöiden käyttöön tarkoitetun mobiilisovelluksen sekä integraatiot toisen kumppanin ERP-järjestelmään. 

Viljelijäsovellus varmistaa perunan laadun pellolla

Asiakkaan haasteet

 • Paljonko perunaa on kullakin kaudella tulossa huomioiden laatuennusteet kaikilta viljelijöiltä?
 • Mitä perunalajiketta kannattaa istuttaa mihinkin? Entä mitä siemeniä ostaa?
 • Missä pellolla tai lohkolla on ilmennyt laatuongelmia?
 • Mitä hoitotoimenpiteitä (lannoitteet jne.) pelloille on tehty?
 • Paljonko tuottoa viljelijä on saamassa pellostaan kauden aikana?

Ratkaisu

Koska laaduntarkkailu Jepuan Perunassa tapahtui aiemmin pääasiassa vasta tuotannossa, suunniteltiin laadun valvontaa tehostamaan viljelijöiden käyttöön oma viljelijäsovellus, jonne viljelijät raportoivat mahdollisia laatuongelmia ja tehtyjä hoitotoimenpiteitä jo viljelykauden aikana. Näin Jepo voi tarkentaa omaa tuotantoennustettaan pelto- ja jopa palstakohtaisesti. Viljelijöille käyttöön tehtiin myös oma Extranet, jossa hallitaan viljelijöiden ja Jepon välisiä sopimuksia sekä muita materiaaleja. 

Ratkaisu sisältää Jepon ja viljelijöiden väliset sopimukset toimitusmääristä sekä viljeltävistä lajikkeista. Näin viljelijöiden on helppo suunnitella lajikkeiden istutuksia sekä tilata oikean lajikkeen siemeniä. Viljelijät voivat myös sovelluksen kautta seurata tuotantoon siirtyviä perunaeriä, jotka toimivat myös maksuperusteena Jepolta viljelijöille.

Tulokset

Viljelijäsovelluksen avulla laaduntarkkailu sekä tuotantoennusteiden tekeminen on koottu yhteen paikkaan, jolloin liiketoiminnan ohjaaminen on entistä helpompaa. Viljelijöiden on lisäksi entistä helpompaa suunnitella ja tarkkailla satoja, joten perunasadot ovat runsaampia ja laadultaan parempia. Extranetin avulla viljelijäsopimukset sekä muut materiaalit ovat alati viljelijöiden nähtävillä. 

Algoritmeihin perustuva virtuaalivarasto

Asiakkaan haasteet

 • Manuaalinen ja muistinvarainen prosessi tilaustenkeräilyyn ja -sijoitteluun varastossa
 • Paljon ylimääräisiä varastoeräsiirtoja, sillä perunoita ei ole sijoitettu optimaalisesti varastoon
 • Viikoittaiset inventaariot varastomäärien ja -erien selvittämiseksi

Ratkaisu

Jepolle suunniteltiin JepoStore- nimeä kantava virtuaalivarastosovellus, jolla ohjataan varaston optimointia. Varastologiikka perustuu myyntiennusteeseen sekä viljelijä- ja lajiketietoihin, joiden avulla suunnitellaan kullekin perunaerälle optimaalinen varastopaikka niin, että perunat saadaan varastosta ulos välttäen turhia siirtoja. Varaston toteutuksessa tuli ottaa huomioon, että varastossa työskentelee yhdenaikaisesti useita trukkikuskeja, joilla tuli olla jatkuvasti päivittyvä näkymä varastoon. Ratkaisussa hyödynnettiin Signal R-viitekehystä, jonka avulla järjestelmä uudelleenoptimoi varastoa jatkuvasti perunaerien siirtämisen ja vastaanottamisen yhteydessä.

”Loimme ratkaisuksi virtuaalivaraston, jossa tavara on järjestetty siten, että tavara saadaan ulos minimoiden turhia siirtoja. Varaston optimointi perustuu algoritmeihin, jotka laskevat minne varastossa perunaerät tulee optimaalisesti sijoittaa huomioiden sen käytön tuotannossa. Tämä oli itselleni erittäin mielekästä tekemistä, sillä tällaisissa matemaattisissa pulmissa kehittäjä pääsee todella haastamaan oman osaamisensa ja näyttämään kykynsä ”, toteaa virtuaalivaraston toteutuksesta vastannut Software Architect Thomas Raivio.

Tulokset

 • Reaaliaikaiset varastosaldot
 • Ei tarvetta viikoittaisille inventaarioille
 • Tilausten keräily -ja sijoittelu on automatisoitu täysin, jolloin manuaalista työtä ei vaadita
 • Varaston hyötysuhde on noussut ja oikeat perunaerät saadaan ulos varastosta ilman turhia varastosiirtoja
 • Varastologiikan hiljainen tieto on siirretty järjestelmään, jolloin henkilöriippuvuus vähenee
 • Samalla henkilökunnalla pystytään käsittelemään enemmän kilomääriä
Jepo-virtuaalivarasto

Lisää läpinäkyvyyttä tuotannonohjausjärjestelmällä

Asiakkaan haasteet

 • Lopputuotteessa tarvittavien raaka-aineiden yhdistäminen oikeaan tuotantolinjaan tehtiin manuaalisesti excelissä
 • Tieto tuotannossa tarvittavista raaka-aineista ei yhdistynyt automaattisesti varastointijärjestelmään

Ratkaisu

Jepolle suunniteltu tuotannonohjausjärjestelmä ohjaa tuotantoa oikeiden raaka-aineiden käytöstä ja määrästä aina oikean pakkausmateriaalin valintaan, kuljetuksen suunnitteluun sekä resursointiin ja tuotannon raportointiin. Tuotannonsuunnittelua tehdään järjestelmässä niin viikko- kuin päivätasolla. Ratkaisu on suorassa yhteydessä JepoStore- varastointijärjestelmään, jossa keräillään ja jaellaan tuotannossa tarvittavat perunaerät. Tuotannon raportointia kehitetään paraikaa ja se kattaa käytetyt materiaalit, käytetyn ajan sekä tuotetut tuotteet. Tilaustenlajittelu ja laskutus hoidetaan toisen toimittajan ERP:n puolella.

”Tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelussa korostuivat etenkin järjestelmärajapinnat, sillä tuotannonohjauksen piti linkittyä saumattomasti niin varastointijärjestelmään kuin tilaustenjakelun ja laskutuksen hoitavaan ERP-järjestelmään. Moitteettomasti toimivat integraatiot ovat aivan olennaisia tällaisissa projekteissa.”, kertoo eCraftin Technical Lead Tomas Lepistö.

Tulokset

 • Lopputuotteiden yhdistäminen tarvittaviin raaka-aineisiin tuotannossa tapahtuu automatisoidusti
 • Tieto tuotannossa tarvittavista raaka-aineista välittyy automaattisesti varastointijärjestelmään, jolloin manuaalista työvaihetta ei tarvita

SCRUM-malli varmisti ketterän kehityksen

Koko toteutus Jepon kanssa on toteutettu SCRUM-projektinhallinnan kehyksellä, joka mahdollistaa ketterän ohjelmistokehityksen. Näin varmistuttiin siitä, että tiukassa aikataulussa pitäydyttiin ja ratkaisukokonaisuus kehittyi parin viikon sprinttien ja jatkuvan iteraation avulla.

”Käytämme lähestulkoon aina sovelluskehitysprojekteissamme SCRUM-projektiviitekehystä. Se pilkkoo projektin osat konkreettisiin pieniin osatavoitteisiin, jotka auttavat projektin viemistä maaliin sovitussa aikataulussa. Tämä auttaa myös kehittäjiä keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Minun tehtäväni projektin vetäjänä oli taas varmistaa, että kokonaiskuva ei huku missään projektin vaiheessa. Asiakas oli tässä projektissa niin tiivisti mukana, että teimme koko homman yhtenä tiiminä – emme asiakas-toimittaja-asettelulla”, kiittelee Vaasan kehitystiimin vetäjä Anders Wallin.

Projektisuunnitelma ja aikataulutus SCRUM-mallilla, jossa eri projektin vaiheet jaetaan parin viikon sprintteihin ketterän kehityksen aikaansaamiseksi. Esimerkkinä JepoStoren aikataulutus ja projektisuunnitelma.

Projektisuunnitelma ja aikataulutus SCRUM-mallilla, jossa eri projektin vaiheet jaetaan parin viikon sprintteihin ketterän kehityksen aikaansaamiseksi. Esimerkkinä JepoStoren aikataulutus ja projektisuunnitelma.

Tulokset puhuvat puolestaan

Projektin kokonaistavoitteeksi asetettiin heti alusta alkaen parhaan mahdollisen laadun varmistaminen läpi koko toimitusprosessin aina perunapellolta asiakkaan lautaselle. Tulokset puhuvat puolestaan, perunalajikkeiden laatua tarkkaillaan ja analysoidaan jo viljelyvaiheessa viljelijöiden käyttöön suunnitellun viljelijäsovelluksen ansiosta, joten laatupoikkeamat saadaan kiinni entistä varhaisemmassa vaiheessa. Tehokas tuotannonohjausjärjestelmä ohjaa raaka-aineiden käyttöä ja raaka-aineiden hyötysuhdetta on saatu nostettua 5 prosenttia. Virtuaalivaraston avulla taasen varmistetaan mahdollisimman tehokas varastonhallinta, jossa vältetään turhia varastosiirtoja ja inventaariot on saatu minimiin. Varastojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Jeppo teki myös kaikkien aikojen varaston sisäänottoennätyksen, yli miljoona kiloa perunaa yhden päivän aikana.  Henkilökuntaa ei kuitenkaan ole palkattu lisää, vaan samalla määrällä väkeä pystytään käsittelemään nyt enemmän perunakiloja.

Toteutuksessa käytetyt teknologiat:

Projektin teknisenä pohjana käytettiin Microsoftin ASP.NET MVC 5.2.3 sovelluskehystä sekä tietokantana SQL Server 2012:ta. Nämä yhdistettiin Entity Framework 6 -relaatiomappauskirjastolla. Käyttöliittymään valittiin DevExpressin tekemät UI-komponentit. UI- ja kehyskomponentit valittiin aiempien hyvien kokemusten perusteella; ne toimivat hyvin yhteen, ovat vakaita toiminnaltaan sekä nopeita kehittää. Erityisenä komponenttina voidaan mainita SignalR, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti päivittää muuttunut varastotilanne suoraan mobiililaitteille.

Lisätiedot:

Anders Wallin
Head of Software Development, eCraft Vaasa
050 527 4268
anders.wallin@ecraft.com