LKI Käldman Ltd

Asiakastietojen keskittäminen toi näkyvyyttä myyntiputkeen

Asiakastietojen keskittäminen toi näkyvyyttä myyntiputkeen

LKI Käldman kehittää ja toimittaa laitteita automatisoituun materiaalinkäsittelyyn. Vientiin keskittyneen yrityksen tavoitteena oli saada asiakkuudenhallintajärjestelmä, jossa tuorein asiakastieto ja myyntiluvut olisivat helposti kaikkien saatavissa. Kahdessa toimipisteessä sijaitsevassa ja 160 henkilöä työllistävässä firmassa saumattomat myyntiprosessit nähtiin elinehtona.

”Halusimme tuoda myyntiprosessiimme sujuvuutta ja yhtenäisemmät käytännöt. Aiemmin myynti oli vaikeammin ennustettavissa, eikä prosessiamme hallittu. Tiedot olivat hajautuneen, eikä meillä ollut yhtenäisiä toimintatapoja. Tuotteidemme loppukäyttäjätietoja meillä ei ollut missään rekisterissä." kertoo General Manager Dan Liljeqvist.

”Nyt meillä on käytössä yhtenäinen paikka,

josta kaikki tieto ja kontaktit löytyvät.

Yksi tieto yhdessä paikassa

Ratkaisu löytyi pilvipalveluista. Microsoftin Dynamics CRM Online -järjestelmän myötä yrityksellä on nyt käytössään yksi paikka, jossa kaikki tieto sijaitsee. Pilvipalveluina tarjottavan CRM Onlinen hyödyt ovat kustannustehokkuus niin ajan kuin rahankin puolesta. Palvelun käytöstä maksetaan käytön mukaan ja se on aina käytettävissä, päätelaitteesta riippumatta.”Nyt meillä on käytössä yhtenäinen paikka, josta kaikki tieto ja kontaktit löytyvät. Asiakas-, alihankkija- ja loppukäyttäjätiedot ovat helpommin hallittavissa ja lisäksi raportointi ja ennustaminen ovat helpottuneet CRM-järjestelmään vietyjen tietojen ansiosta. Sähköpostitulva on myös rauhoittunut, kun kaikki tietävät, mistä tarvittava tieto löytyy”, Liljeqvist kertoo.

Läpinäkyvä myyntiputki

Käytöönotetun CRM-järjestelmän myötä LKI Käldmanin myyntiprosessi on saanut yrityksen kaipaamaa hallittavuutta ja yhteneväisyyttä. Toiminnot integroitiin niin, että tietomassan hallinta tapahtuu keskitetysti CRM:ssä, kun ERP-toiminnanohjausjärjestelmässä keskitytään tilausten toimitusprosessiin. Tämä on tuonut näkyvyyttä koko myyntiputkeen, ja tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia niin raportointiin kuin myynnin ennustamiseen.

CRM-järjestelmä on myös helpottanut yrityksen päivittäistä työtä ja tehostanut asiakkuuksienhallintaa. Liljeqvistin mukaan myös operatiivisen tason työ on tehostunut huomattavasti, kun asiakastiedot löytyvät keskitetystä rekisteristä ja ovat helposti päivitettävissä.

Yrityksen mukana kasvava järjestelmä

Yrityksen mukana kasvava järjestelmä

Jatkuvaan kasvuun tähtäävälle yritykselle oli myös tärkeää, että järjestelmä kestää tulevan kasvun. Ecraft vastasi tähän sitoutumalla kehittämään CRM- ja ERP-jäjestelmien välistä vuoropuhelua eteenpäin.

Käyttäjälähtöisyys oli tärkeässä osassa koko projektin ajan. ”Lähdimme liikkeelle asiakkaan tarpeista ja käytettävyys oli kantava ajatus läpi prosessin. Asiakkaalla oli selkeä näkemys siitä, mitä he halusivat. Järjestelmän tulevat käyttäjät olivat mukana prosessin alusta alkaen. Lisäksi yritys oli erittäin sitoutunut projektiin, mikä helpotti yhteistyötä kaikin puolin ja nopeutti käyttöönottoprojektia", kertoo eCraftin ratkaisuarkkitehti Petri Räsänen.

Yhteystiedot:

LKI Käldman

Dan Liljeqvist

General Manager

dan.liljeqvist@lki.net

+358 50 523 9515

eCraft

Petri Räsänen

Head of CRM/ CIO

petri.rasanen@ecraft.comwww.ecraft.fi

+358 (0) 44 350 0864