Mikeva

Organisaation nopea ja hallittu kasvu vaatii toimivan tiedolla johtamisen ympäristön - Mikevaa ohjataan Qlik ja Adaptive Insights tietojärjestelmien kokonaisuudella

Mikeva referenssi

Mikeva Oy on voimakkaasti kasvava valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan yritys, jonka tarina on alkanut vuonna 1987. Mikevan liikevaihto oli yli sata miljoonaa euroa vuonna 2016. Konseptiin kuuluvat kuntouttavat ja terapeuttiset palvelut asumispalveluyksiköissä sekä asiakkaiden luona. Mikeva tuottaa ja kehittää asumis-, hoiva-, kuntoutus-, tuki-, koti- ja työtoimintapalveluja kunnille, kaupungeille sekä yksityisille asiakkaille yli 70 paikkakunnalla ja yli 120 yksikössä kattavasti ympäri Suomea.

Yksi Suomen suurimmista yksityisen sosiaalipalvelualan yrityksistä kasvaa jatkuvasti orgaanisesti sekä yritysostoin. Vuositasolla Mikeva avaa lukuisia uusia yksiköitä ja tiedolla johtamisen näkökulmasta haasteeksi nousevat erityisesti tietojen integrointi, luotettava ennustaminen ja raportointi sekä tiedon tehokas ja avoin jakaminen. 

Mikevalla tiedolla johtamista toteutetaan hallitussa ympäristössä, jossa järjestelmien roolitus on selkeä ja jokaisesta saadaan tarvittava lisäarvo kokonaisuuteen.

QlikView kerää yhteen olennaisen talouden ja liiketoiminnan datan muodostaen kokonaiskuvan organisaation tämän hetkisestä suorituskyvystä ja kehityksen suunnasta.

Adaptive Insights –ennustejärjestelmässä liiketoimintajohto laatii ennusteen organisaation tulevasta taloudellisesta näkymästä hyödyntäen Qlik-analytiikalla tuotettua liiketoimintatietoa.

Ennustetiedot yhdistetään Qlik-analytiikkaan, jolloin yrityksellä on käytössään tarkka kokonaiskuva niin historiallisesta kehityksestä, nykytilasta kuin tulevaisuudestakin.

Qlik-analytiikan tulokset raportoidaan laajalle joukolle organisaatiossa automatisoidusti sähköpostin välityksellä hyödyntäen Qlik Nprinting teknologiaa. 

eCraft on rakentanut BI ympäristön, joka on hallittava sekä luotettava. Tietoa voidaan jakaa helposti koko organisaatiossa.

 

Kokonaisuutta täydennettiin viimeksi, kun QlikView:n analytiikan tueksi tarvittiin myös helppokäyttöinen suunnittelu- ja ennustejärjestelmä. Sopivaksi alustaksi valikoitui pilvipohjainen Adaptive Insights. 

 

Pilvijärjestelmän hyödyt realisoituivat jo käyttöönoton yhteydessä, kun liikkeelle päästiin viikon sisällä päätöksestä. Suunnittelumalli rakennettiin yhteisissä workshopeissa eCraftin Adaptive-asiantuntijoiden kanssa ripeässä tahdissa ja jo puolentoista kuukauden päästä järjestelmä oli valmiina ennusteprosessin käynnistämiseen. Kustannuspaikkakohtaisten ennusteiden ensimmäinen kierros olikin käytännössä valmis samaan aikaan, kun uusi järjestelmä otettiin virallisesti käyttöön. 

Käyttäjäpalaute Adaptiven osalta on ollut ainostaan positiivista ja aiemmin haastavakin taloudellisen ennusteen laadinta meni ensimmäiselläkin kerralla kivuttomasti läpi.
Suunnitteluprosessin hallittavuus on noussut myös aivan uudelle tasolle, kun aiemmin 120 erillisestä Excel-tiedostosta koostettu ennuste laaditaan nyt yhteisessä pilviympäristössä.

Adaptiven myötä Mikevan suunnitteluprosessiin on tullut läpinäkyvyyttä ja sen läpivienti onnistuu nykyään huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin. Tietoa ei myöskään pääse häviämään matkan varrelle, kun liiketoimintajohto tallentaa ja kommentoi tavoiteluvut Exceleiden sekä sähköpostien sijaan yhteiseen pilviympäristöön. 

Qlik-analytiikka täydentyy hienosti Adaptive Insights -ennustejärjestelmällä ja liiketoiminnan sekä talouden kokonaiskuva nähdään jatkuvasti.
Esa Elomaa

Tiedolla johtamisen ympäristöstä vastaa IT Services Director Esa Elomaa

www.mikeva.fi

Tutustu BI-ratkaisutarjontaamme tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijaan