Snellman

Snellmanin talouden suunnittelu toteutetaan modernilla tavalla pilvessä

Snellmanin talouden suunnittelu toteutetaan modernilla tavalla pilvessä

Tulosennusteiden pohjautuminen realistisiin myyntiennusteisiin oli lähtökohta Snellmanilla, kun uutta budjetointi- ja suunnittelujärjestelmäprojektia aloitettiin hahmotella vuonna 2014. Useiden referenssikäyntien ja toimittajavaihtoehtojen joukosta järjestelmäksi valikoitui pilvipohjainen Adaptive Insights ja yhteistyökumppaniksi eCraft.

Pilvipohjaisen Adaptiven vahvojen suunnitteluominaisuuksien avulla liiketoiminta on voitu mallintaa tavalla, joka mahdollistaa yksityiskohtaisen suunnittelun lisäksi myös tehokkaan raportoinnin. Moniulotteiset myynnin suunnittelun mahdollisuudet helpottavat suunnittelua. Samalla saadaan automaattisesti luotettava euromääräinen taloudellinen suunnitelma ja kaikkien operoidessa samassa suunnittelupilvessä hallitusti ja määritellyn prosessin mukaisesti, ovat suunnittelun tulokset myös kaikkien hyödynnettävissä yhtäaikaisesti.

”Heti ensimmäisestä demosta alkaen puhuimme samaa kieltä eCraftin konsulttien kanssa. Tulevan järjestelmän piti tukea nimenomaan liiketoiminnan suunnittelua. Tähän juoneen päästiin yrityksemme talousväen ja eCraftin kanssa nopeasti kiinni.”

”Projektille asetettiin kunnianhimoinen tavoite hieman ennen kevään alkua 2015: Budjetti 2016 tehdään konsernissa uudella järjestelmällä ja niin, että se pohjautuu myynnin tekemiin ennusteisiin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin. Budjetointi vietiin onnistuneesti maaliin ennen vuoden loppua ja liiketoiminta osallistui sekä projektiin, että itsessään budjetointiin aiempaa kiinteämmin.”

Ensimmäisen Adaptivella laaditun budjetoinnin yhteydessä Snellmanilla ollaan nähty, kuinka merkittävästi suunnitteluprosessien tehokkuus on parantunut ja järjestelmää ollaankin parhaillaan laajentamassa kattamaan myös rullaavan ennusteen ja pitkän aikavälin strategisen suunnittelun. Samalla määritellään, miten järjestelmää voitaisiin käyttää yhä laajemmin liiketoiminnan suunnittelussa. Järjestelmä itsessään on helppo laajentaa mukautuvuutensa ansiosta ja kumppanin syventynyt liiketoiminnan tuntemus auttaa entistä tehokkaampaan toteutukseen.  

”Yhteistyökumppanina olemme erittäin tyytyväisiä eCraftin asiantuntemukseen ja ketteryyteen projektissa yhdessä oman controlling -organisaatiomme kanssa. Yksi menestystekijöistä oli alusta alkaen ollut yhteinen kieli. Uskomme vahvasti uuden ratkaisun tuovan meille merkittävää hyötyä. Suunnittelu ei ole pelkästään ”controller-versio”, vaan pohjautuu aitoon liiketoiminnasta saatuun tietämykseen. Järjestelmä saikin hyvää palautetta loppukäyttäjiltämme helppokäyttöisyydestään”

Head of Business controlling, Tomi Koistinen - Snellman Group

Head of Business controlling, Tomi Koistinen - Snellman Group

Snellman-konserni koostuu emoyhtiöstä Oy Snellman Ab ja viidestä toimialasta: Lihanjalostus, Valmisruoka, Food Service, Panini ja Eläinruoka. Vuoden 2014 avainlukuja: liikevaihto 301,3 milj. €, henkilöstö 1275.

www.snellmangroup.fi


Tutustu BI-ratkaisutarjontaamme