Transmar

Hyvin toteutettu CRM ei ole vain suuryritysten asia

Hyvin toteutettu CRM ei ole vain suuryritysten asia

Transmar on 150 hengen kuljetusalan yritys, joka hoitaa kuljetuksia, huolintaa ja varastointia Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välillä jo yli 50 vuoden ammattitaidolla. Logistiikka-alalle tyypillisesti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä edusti viimeisintä teknologiaa, mutta asiakastiedon hallinta toiminnanohjauspuolelle oli rajoitettua ja vaikeaselkoista. Koska järjestelmä oli puhtaasti operatiivinen, myynti ja asiakaspalvelu käyttivät paljon aikaa asiakastiedon etsimiseen eikä järjestelmästä ollut mahdollista muodostaa kokonaisnäkymää asiakkuuksista. Esimerkiksi asiakastilauksien, mahdollisten reklamaatioiden ja muiden asiakaskommenttien yhteistarkastelu ei ollut mahdollista.

Tavoitteena kunkin asiakkaan tunteminen ja henkilökohtainen palvelu

Transmarin tavoitteena oli löytää tehokas järjestelmä myynnin ja asiakaspalvelun työkaluksi, jotta yrityksen palvelutaso ja asiakastuntemus vastaisivat yrityksen tavoitetasoa. Tahtotilana oli yrityksen perustamisen aikoina vallinnut tila, jossa jokainen asiakas tunnettiin henkilökohtaisesti.

Ratkaisuksi valikoitui Dynamics 365 Customer Engagement, sillä järjestelmän helppo integroitavuus olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään oli tärkeä valintakriteeri. Lisäksi pilvimaailmaan siirtyminen tuntui loogiselta ratkaisulta yritykselle, joka ei halunnut enää omistaa omaa rautaa tai maksaa kalliita lisenssejä.

Toisena tärkeänä valintakriteerinä vaikutti asiakkaan halu valita projektiin mahdollisimman ketterä toimittaja, joka kykenisi hoitamaan järjestelmän toteutuksen nopeasti ja luotettavasti. Projekti aloitettiinkin keväällä 2014 ja saatiin loppuun saman vuoden elokuussa.

”Yllätyimme hieman siitä, kuinka nopeasti käyttöönotto sujui. Normaalisti tällaisissa projekteissa puhutaan useista kuukausista, nyt käytännössä muutamista viikoista. eCraftin Mårten oli asiantunteva kaveri, joka ymmärsi tarpeemme, palveli meitä hyvin ja projekti pysyi siinä mittakaavassa ja aikataulussa, josta alun perin sovittiin.”

Kaikki asiakasdata yhdestä näkymästä

Konkreettisia liiketoiminnallisia hyötyjä järjestelmän käyttöönoton seurauksena ollaan nähty parantuneena kokonaisnäkymänä asiakasdatasta sekä nopeutuneena tiedonjakona ja -käsittelynä. Kun kaikki asiakkaaseen liittyvä data nähdään yhdestä näkymästä, voidaan asiakasta palvella entistä paremmin sekä identifioida myös mahdollisia lisämyyntimahdollisuuksia.

”Yli puolet tästä meidän hommasta on informaationhallintaa, joten se on yksi kriittisimmistä työvaiheista työssämme. Ratkaisun kautta tiedon jakaminen on helpottunut, kun tieto ei jää kenenkään yksittäisen henkilön taakse. Nyt pystymme näkemään yhdestä näkymästä kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot aina tilaushistoriasta yhteydenottoihin ja kontaktitietoihin. Tällä on selkeä vaikutus asiakaspalvelumme ja myyntimme tasoon.”

Yhteistyö eCraftin kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa

Onnistuneen projektin myötä yhteistyö on jatkunut järjestelmien jatkokehityksenä. Seuraaviksi tavoitteiksi on asetettu muun muassa poikkeamaraportointi ja datan syvällisempi analysointi.

Yhteystiedot:

eCraft

Petri Räsänen

Head of CRM/ CIO

petri.rasanen@ecraft.comwww.ecraft.fi

Mob. +358 (0) 44 350 0864

eCraft