Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekilla tiedolla voi johtaa kun kaikki näkevät samat luvut

Yliopiston Apteekilla tiedolla voi johtaa kun kaikki näkevät samat luvut

Yliopiston Apteekki lähti rakentamaan QlikView’n avulla parempia päivittäisjohtamisen mittareita. Nyt ollaan tilanteesssa, jossa käytännössä kaikista tärkeimmistä operatiivisista järjestelmistä haetaan tietoa QlikView’lla.

Olipa kyseessä koko yrityksen liikevaihto tai yksittäisen kuitin sisältämä tieto, kaikki voidaan nähdä QlikView’lla. Pekka Koivunevan mukaan tämä antaa yrityksen johdolle erinomaiset välineet päivittäiseen johtamiseen. ”QlikView’nansiosta organisaation eri tasojen ja toimintojen tarpeet voidaan ottaa huomioon yhdellä kertaa”, Koivuneva sanoo.

”Koska kaikki käyttäjät pääsevät suoraan kiinni todelliseen dataan, kaikilla on myös käytössään samat tiedot päätösten tueksi. On erittäin tärkeää, että päätökset perustuvat yhtenäisiin mittareihin.”

”Turhautuminen ja epäselvät tilanteet vähenevät, kun keskustelujen pohjalla on samat luvut.”, Koivuneva toteaa.

QlikView’n käyttöönoton taustalla oliajatus parantaa raporttien laatua, mutta Koivunevan mukaan tästä ollaan edetty jo seuraavalle tasolle. ”Kyse ei ole enää paremmasta raporttien hakemisesta vaan siitä, että voimme analysoida myyntiä ja markkinointia hyvinkin yksityiskohtaisesti. Pystymme tarvittaessa pureutumaan syvälle yksityiskohtiin ja näkemään eri tasoilla, miten milläkin sektorilla menee.”

Tämä on Pekka Koivunevan mielestä ollut yksi hienoimmista QlikView’n mukanaan tuomista asioista. ”On makea juttu, kun ihmiset pystyvät liikkumaan datassa edes takaisin ja tekemään löytöretkiä tietoon. Uusien havaintojen ja oivallusten saaminen on selvä ero aikaisempaan staattiseen järjestelmään”.

Ennen raporttien kasaaminen ja Exceleihin siirtäminen vei joka kuukausi liian paljon aikaa. Nyt vapautunutta aikaa käytetään analysointiin ja nopeaan päätöksentekoon. Käyttäjät pääsevät suoraan dataan kiinni ja hakevat itse tarvitsemansa tiedot.

”Itsepalvelu on vähentänyt raportoinnin tukipyyntöjä selvästi”, Koivuneva sanoo. ”Käyttäjät voivat nyt itse määritellä sen, mitä hakevat”.

Usein toimintatapojen muuttaminen aiheuttaa muutosvastarintaa, mutta Yliopiston Apteekissa näin ei käynyt. ”Uusi järjestelmä oli helppo ottaa käyttöön koko organisaatiossa, koska sen tuomat hyödyt olivat selvät”, Koivuneva sanoo. ”QlikView’lla saa välittömästi sen tiedon, mitä haluaakin nähdä. Vastaukset kysymyksiin tulevat heti, ja saman tien nähdään, missä ollaan menossa. Aikaa säästyy huikeasti, mistä kaikki hyötyvät.”

eCraft Referre ymmärtää liiketoimintamme tarpeet, eivätkä konsultit ole nostaneet käsiään pystyyn haastavissakaan tilanteissa.

QlikView –ratkaisumme toteutus ja kehitys sopii kokoisellemme yritykselle erittäin hyvin.

Pekka Koivuneva,  Financial Director,  Yliopiston Apteekki

Pekka Koivuneva,

Financial Director,

Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä jonka palveluksessa on noin 1300 henkilöä Suomessa, Virossa ja Venäjällä.

www.yliopistonapteekki.fi

Tutustu BI-ratkaisutarjontaamme