background

Rekrytointiseloste

Tietoturvaseloste

Tämä tietoturvaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Seloste päivitetty 17.06.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

eCraft Etima Oy Ab
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
020 759 8600   info@ecraft.com
Y-tunnus: 2044012-6

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

eCraft Etima Oy Ab
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
020 759 8600   info@ecraft.com

 

3. Rekisterin nimi

eCraft Etima Oy Ab:n Rekrytointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä ylläpitää kontaktia työnhakijoihin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Haettu työrooli

  • Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, ansioluettelot, hakemustekstit)

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Nimi

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan työnhakijoilta itseltään hakemuksen lähettämisen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

eCraft Etima Oy Ab ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään EU:n alueella TalentAdore-järjestelmässä. TalentAdore täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reksiteriin on pääsy vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Työntekijän tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Tiedot on tallennettu TalentAdore Amazon Web Services –palvelimille, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena eCraft Etima Oy Ab:n sähköpostiosoitteeseen: info@ecraft.com.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

GDPR mukaan yksityishenkilöillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietojasi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiosoitteeseen: info@ecraft.com.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 
Takaisin alkuun