Tavoitteena tehokas käytettävyys?

Perusjärjestelmillä pystytään toteuttamaan noin 80% ratkaisuista. Loput 20 %  ovat kehitystyötä, jossa räätälöity sovellus suunnitellaan täsmälleen asiakkaamme tarpeita vastaavaksi.

Kokemuksemme perusteella valtaosa yrityksien kilpailuedusta saadaan sovelluksista, jotka vastaavat vain 5-20 % järjestelmän kokonaistoiminnallisuudesta. Näin tällaiseen ohjelmistokehitykseen on myös liiketoiminnallisesti järkevä panostaa.

Yksinkertainen esimerkki sovelluksesta voi olla esimerkiksi kevyt käyttöliittymä,  joka rakennetaan raskaan järjestelmän päälle helpottamaan ja nopeuttamaan käyttäjien työtä. Käyttäjät pääsevät keskittymään olennaiseen eivätkä joudu hyppimään eri välilehtien välillä, kun kaikki oleellinen tieto kasataan helppokäyttöiseen näkymään.

 
Tehokas käytettävyys

Laajemmat integraatiot eri alustoilla

 
Räätälöidyn ratkaisun hyödyt

Räätälöidyn ratkaisun hyödyt

  • Perusjärjestelmän muokkaaminen on usein kallista ja vaikeaa. Pieni räätälöity sovellus vastaa yleensä murto-osaa tästä kulusta.

  • Mikäli perusjärjestelmää kustomoidaan radikaalisti, järjestelmän päivityksestä tulee usein lähes mahdotonta. Räätälöidyn sovelluksen avulla perusjärjestelmään ei tarvitse koskea, jolloin järjestelmän ylläpito ja päivitykset hoituvat helposti.

  • Räätälöity ratkaisu tuo kilpailuetua silloin kun se on suunniteltu kriittisen liiketoimintaprosessin kulun helpottamiseen.

  • Pidä IT-investointiesi ROI korkeana. Kun järjestelmä on suunniteltu täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi se kestää myös aikaa. Meillä on tuotannossa 15 vuotta vanhoja järjestelmiä, joihin ei ole tarvinnut tehdä suuria muutoksia.