Back to All Events

Tiedolla johtaminen palveluliiketoiminnassa

  • GLO Hotel Kluuvi Kluuvikatu 4 00100, Helsinki Suomi (map)

Tiedolla johtaminen palveluliiketoiminnassa

Tiedolla johtaminen palveluliiketoiminnassa

Vuoden ensimmäinen Business Insight -tapahtuma tarjosi kuulijoille vinkkejä palveluliiketoiminnan raportoinnin kehittämiseen ja johtamiseen. Tapahtuma kokosi melkein 40 kiinnostunutta osallistujaa, ja olemme iloisia että niin moni oli paikalla kuuntelemassa loistavia asiakaspuheenvoroja.

Tapahtuman avauksessa eCraft Referren Jari Laakkonen ja Rami Jahkonen kertoivat tuoreimmat kuulumiset ja puhuivat palveluliiketoiminnan raportoinnin ja johtamisen haasteista ja miten niitä on onnistuttu ratkomaan. Heidän näkemyksensä on, että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä työkalusta: se on hallitun tiedolla johtamisen väline joka tukee organisaation strategista johtamista ja muutoksenhallintaa.

‘Kaikki tehdään excelissä’ ja ‘Tieto ei ole niin helposti saatavilla’. Kuulostaako tutulta? Älä tyydy näihin selityksiin, vaihtoehtoja on.

Kun katsotaan lähemmin palveluliiketoiminnan erityispiirteitä, niin johtaminen ja johdon näkemys yhdistettynä organisoitumiseen ja dataan ovat kaava yhteiseen näkemykseen ja ymmärrykseen. Johtamisessa pitää muistaa että erityisesti palveluliiketoiminnassa mittaamisen historia on lyhyt ja toisaalta palveluliiketoiminnan murros: palvelumallit, tietolähteet ja painopisteet muuttuvat nopeasti. Johtamisessa kannattaa käyttää enemmän suunta-antavia KPI-mittareita: mitkä vaikuttavat eniten liiketoimintaan ja indikoivat muutosta.

‘Ei meidän liiketoimintaa voi ennustaa’ Kyllä voi. Eikä tarvitse edes olla ennustaja.

Tiedolla johtamisen organisoitumisessa pitää miettiä myös ylläpitoa ja resursointia; tiedolla johtaminen ei ole vain teknistä ylläpitoa, vaan oletusten ja liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden haastamista, painotti Jari Laakkonen.

Alkupuheenvuoron jälkeen seurasi kaksi mielenkiintoista asiakaspuheenvuoroa, joista Kiinteistömaailma oli ensimmäinen: toimitusjohtaja Erkki Heikkinen ja varatoimitusjohtaja Marina Salenius keskustelivat ketjuliiketoiminnan johtamisen haasteista ja ratkaisuista Kiinteistömaailma-ketjussa. Keskustelussa käytiin myös läpi, miten niitä on onnistuttu QlikViewn kanssa muuttamaan ja mitä hyötyjä on saavutettu. Taustana oli, että Kiinteistömaailma oli miettinyt miten raportoinnilla voitaisiin tukea johtamista ja he halusivat, että liiketoimintaa tukeva raportointi olisi kaikki yhdessä paikassa.

Kiinteistömaailma kertoi että asuntokauppa on ollut jo vuosia murroksessa, ja tiedolla johtaen muuttuvassa ympäristössä selviää, peräpeiliraportoinnilla ei. Heillä totuus on se, että mitä ei löydy järjestelmästä, sitä ei ole olemassa. Myyjä tekee sitä mitä mitataan ja tiedon jakaminen on edellytys edetä huippumyyjäksi.

Mitä johdetaan? Tekemistä. Ja aktiviteetteja jotka johtavat tekemiseen.

Marina Salenius kertoi myös Kiinteistömaailman myynnin dashboardista, jolla voidaan seurata asiakastyytyväisyyttä, markkinaosuuksia ja markkinaa ylipäätään. Tiedon avaaminen kaikille välittäjille Kiinteistömaailmassa on myös osaamisen johtamista. Eli motto on ”älä panttaa, vaan jaa johtamisen tueksi!”

‘Konsernitulos on noussut huikeasti tänä tiedolla johtamisen aikakautena’, vastaa Salenius, kun kysytään mitä hyötyjä on saatu tiedolla johtamisella.

Seuraava asiakaspuheenvuoro oli Nebula Oy ja Business Controller Ilkka Mehtonen, joka kertoi mm. mihin haasteisiin Nebula on joutunut vastaamaan ICT – palveluyrityksenä ja mikä on yrityksen visio analytiikan ja raportoinnin hyödyntämisessä. Mehtosen mukaan haasteet joita he aikaisemmin kohtasivat, olivat esimerkiksi se että tiedot eivät olleet uskottavia ja johdon raportointi keskittyi vääriin asioihin. Ylipäätään myynnin ja kannattavuuden seuranta olivat haasteellisia.

The goal is to improve Nebula’s competitive advantage by developing business intelligence solutions

Kun Nebula mietti visiotaan, heillä oli eri visioita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: Lyhyellä aikavälillä haluttiin mm. taloudellista ymmärrystä organisaatiossa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteet olivat kilpailuetu, automatisointi ja nopeampi päätöksentekokyky. Ensiaskeleena oli tehdä tilannekartoitus, eikä rynnätty heti rakentamaan dashboardia. Koko projekti suunniteltiin kolmivaiheiseksi; ensin helpot raportit, sen jälkeen täydellinen analyysi ja viimeisenä kilpailuetu.

Miksi QlikSense? Mm. ETL, datan joustava yhdistely, ei riippuvainen muista järjestelmistä, mahdollisuus itsepalveluun ja listaus asiakkaista.

Tapahtuma oli onnistunut, ja varsinkin asiakaspuheenvuorot antoivat erilaisia näkökulmia siihen miten Qlikiä voi hyödyntää palveluliiketoiminnassa. Aamua voidaan kiteyttää pääviestiin, että tiedolla johtaminen mahdollistaa paremman johtamisen ja nopeamman päätöksenteon.

Johda tiedolla, älä tietoa. Lue lisää tiedolla johtamisen ratkaisuista täältä.


Kiinteistömaailma lyhyesti
Vuonna 1990 perustettu Kiinteistömaailma on vahva ja valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee noin 700 asuntokaupan ammattilaista 110 asuntomyymälässä ympäri Suomen. Brändin omistaa Danske Bank, asuntomyymälät ovat itsenäisten franchisingyrittäjien omistamia osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta mahdollisimman helppoa ja turvallista. Siksi se kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ja kehittää jatkuvasti palveluaan paremmaksi. Useilla alueilla – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton markkinajohtaja.

Kiinteistömaailma - helpoin tapa ostaa uusi koti, varmin tapa myydä oma koti

Nebula Oy lyhyesti
Nebula Oy on voimakkaasti kasvava pilvipalveluyritys, joka ainoana palvelutarjoajana Suomessa hallitsee koko ICT-palveluketjun: laadukkaat kapasiteetti- ja toimistopalvelut, kattavat pilvipalvelut, tietoturvalliset ja nopeat yhteydet, korkeatasoiset palvelinkeskukset sekä asiakkaan palveluiden hallinnan avaimet käteen periaatteella. 


Tiedolla johtaminen palveluliiketoiminnassa, Jari Laakkonen ja Rami Jahkonen, eCraft Referre


Tiedolla johtaminen, Erkki Heikkinen ja Marina Salenius, Kiinteistömaailma