Back to All Events

Koneäly liiketoiminnassa

  • Hotel Kämp 29 Pohjoisesplanadi Helsinki, 00100 Finland (map)
koneäly liiketoiminnassa

eCraft Referre järjesti Koneäly liiketoiminnassa tapahtuman osana Business Insight –tapahtumasarjaa hotelli Kämpin Peilisalissa 20.4.2017. Paikalle saapui miltei 70 henkilöä kuulemaan koneälyn trendeistä ja mielenkiintoisista käytännön ratkaisuista. Iso kiitos asiakaspuheenvuoroja pitäneille (Elo, Kiinteistömaailma ja Hansel)! Aiheet olivat erittäin kiinnostavia ja suuren suosion takia jatkokeskusteluidemme pyöreät pöydät jouduttiin siirtämään Peilisalin aulan puolelle.  

 

koneälyn soveltaminen liiketoiminnassa

 

Tervetulosanat ja koneälyn trendit

Tapahtuma alkoi aamupalalla, jonka jälkeen eCraftin Chief Data Scientist Tommi Vilkamo toivotti kaikki tervetulleiksi. Tommi kertoi vieraille mitä koneäly on ja että nyt on se hetki jolloin käytännön ratkaisut alkavat lyömään läpi. Investoinnit koneoppimiseen ovat reilussa kasvussa tänä vuonna. 

Neljä suurinta syytä vaikuttavat taustalla: 

  1. laskentatehon kasvu 
  2. datan määrän kasvu ja saatavuus 
  3. pilvipalvelut 
  4. kustannustehokkuuden paraneminen. 

Tärkeimpänä koneoppimisen haasteena on kyetä tunnistamaan hyvä liiketoimintaongelma ja rajaamaan se tarpeeksi tarkalla tasolla. Hyvänä vinkkinä on valita liiketoiminnalle arvokas ongelma, joka on toistuva luonteeltaan ja josta on opetusdataa saatavilla. Aloita kevyesti ja kokeile rohkeasti. 

 

Elo Data Science Hack – koneäly yrittäjien hyvinvoinnin edistäjänä

Tommin jälkeen lavalle astui Elon Jukka Lehmussaari. Aiheena oli viime vuoden lokakuussa järjestetty Data Science Hackathon, johon myös eCraft osallistui H2Region-voittajatiimissä. Elo halusi ratkaista 3 miljardin euron haasteen: tutkia hackathonin avulla voidaanko työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää pienentää datalähtöisesti. Elo oppi hackathonista, että nyt pitää luoda datastrategia, sillä datavarantojen arvo kasvaa vuosi vuodelta. Organisaatiossa pitää myöskin olla tarpeeksi liiketoimintalähtöistä matemaattista osaamista ja ratkaistavien asioiden hyödyt pitää miettiä etukäteen ennen varsinaisen työn aloitusta.

 

Ketteryyttä asuntokauppaan koneälyn ja analytiikan vauhdittamana

Lyhyen kahvitauon jälkeen oli vuorossa hieno puheenvuoro Kiinteistömaailman Marina Saleniuksen pitämänä. Marina kertoi kuinka tiedolla johtaminen on olennainen osa kiinteistövälitystä. Franchising-periaatteella toimiva ketju haluaa, että heidän yrittäjänsä ja välittäjänsä voivat johtaa omaa tekemistä hyödyllisten raportointi- ja analytiikkaratkaisujen avulla. Esimerkiksi eCraftin kehittämällä Kodin Arvo –ratkaisulla välittäjät pystyvät karttapohjalla arvioimaan myytävien kohteiden arvoa tarkalla aluetasolla. Kiinteistömaailma on ottanut erinomaisella otteella ensimmäisiä askelia myös liiketoiminnan ennakoinnissa ja heillä onkin jo puolen tusinaa analytiikan ratkaisua kehitettynä. Esimerkkeinä myynnin ennustaminen sekä rohkeat kokeilut asuntohinnotteluiden saralla. Vaikkei kone voita asiantuntijaa asuntohinnoittelussa, antaa se erinomaisen apuvälineen ja tuen oikean hinnan arviointiin.

Kiinteistömaailman toiminta on muuttunut hyvin positiiviseen suuntaan tiedolla johtamisen avulla: aktiivisesti Qlikkiä ja analytiikkaa käyttävät toimipisteet ovat saaneet aikaan 16 % paremman myynnin kasvun verrattuna toimipisteisiin, jotka eivät käytä aktiivisesti näitä ratkaisuja.

 

Valtion hankinnat esiin: kuinka opetat koneen luokittelutyöhön

Marinan jälkeen lavalle saapui Hanselin Mikko Saavalainen. Hansel toimii valtion hankintatoimen kehittäjänä ja moottorina. Valtiovarainministeriö on antanut Hanselille toimeksiannon hankintadatan avaamiseksi ja julkisen hankintadatapalvelun toteuttamiseksi. Haasteena on kyetä kategorisoimaan ostolaskuja tiliöintiä tarkemmalla tasolla. Tähän ratkaisuna Hansel pyysi useaa toimittajaa toteuttamaan PoC (Proof-of-Concept) –menetelmällä pilotin, johon myös eCraft osallistui. Ratkaisussa piti kyetä luokittelemaan ja rikastamaan vapaata tekstimuotoista dataa koneoppimisen keinoin. Oman haasteensa tuo datan määrä: ostolaskurivejä syntyy vuositasolla 13 miljoonaa riviä ja ostettavat asiat voivat olla käytännössä mitä vain IT-laitteista eläimiin. Kaksi toimittajaa onnistui tehtävässä Hanselia miellyttävällä tavalla – eCraft opetti konetta viikko viikolta paremmaksi ja lopputulos oli erinomainen. Pilotti onnistui niin hyvin, että Hansel etenee hankinnassa kilpailutukseen. Pilotin aikana Hanselin oma tietämys ja varmuus asiasta kasvoi huimasti – myöskin verrattuna rahalliseen panostukseen.

koneäly liiketoiminnassa


 
Loppuyhteenveto

Hanselin mainion esityksen jälkeen eCraftin toimitusjohtaja Jari Laakkonen kiteytti aamupäivän esitykset yhteen: ”Rajaa liiketoimintaongelma tarpeeksi hyvin ennen aloitusta. Ole myöskin rohkea kokeilemaan koneälyn luomia uusia ratkaisuja.” Me eCraftin konsultit voimme auttaa teitä ongelman rajauksessa ja ratkaisujen löytämisessä. Koneäly yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen intuitiiviseen asiantuntijuuteen on ylivertainen yhdistelmä.

Tarvitsetko lisätietoja tiedolla johtamisesta? Tutustu ratkaisuihimme täältä.

Anna yhteystietosi ja lataa materiaali tästä