Back to All Events

BUSINESS INSIGHT GOES VAASA!

  • Original Sokos Hotel Royal Vaasa Hovioikeudenpuistikko 18 Vaasa, 65100 Finland (map)
Business Insight goes Vaasa

Vuoden kolmannessa Business Insight –tapahtumasarjan osassa 21.4.2016 rantauduimme Pohjanmaalle. Ohjelmalla oli konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten sekä isot että pienemmät organisaatiot voivat kehittää tiedolla johtamistaan. Paikalla oli pieni mutta innostunut joukko kuulijoita, ja varsinkin livedemot herättivät paljon ajatuksia ja kysymyksiä.

 

Tapahtuman avauksessa Managing Partner Jari Laakkonen kertoi tuoreimmat kuulumiset ja puhui raportoinnin ja johtamisen haasteista ja miten niitä on onnistuttu ratkomaan. Hänen näkemyksensä on, että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä työkalusta: se on hallitun tiedolla johtamisen väline joka tukee organisaation strategista johtamista ja muutoksenhallintaa.

Business Insights - Jari Laakkonen

Rami Jahkonen (Partner) jatkoi kertomalla miten Qlik Platform on hallitun tiedolla johtamisen mahdollistaja. Puheenvuorossaan hän kävi läpi, miten nykyaikaisella ratkaisulla voidaan vastata organisaation laajeneviin haasteisiin, nämä ovat esimerkiksi tiedon moninaiset käyttötarpeet, tiedon jakaminen ja raportointi organisaatiossa sisäisesti ja ulkoisesti sekä lähdetietojen moninaisuuden haasteet.

Business Insight - Rami Jahkonen

Tämän jälkeen oli vuorossa Qlik-livedemo, jossa Senior Business Intelligence Consultant Christian Lindholm näytti miten koko Qlik Platform on valjastettu yrityksen käyttöön, ja miten kokonaisuus toimii johtamisen työkaluna. Esityksessä demonstroitiin käytännössä miten koko platform tukee yrityksen eri tarpeita esim. dashboardit, Self-service ja mobiilisuus, extranet sekä ajastettu vakioraportointi.
 
Demossa näytettiin miten johtamista tukeva raportointi on jaettu neljään osa-alueeseen; itsepalvelu ja analysointi, ohjattu analytiikka ja dashboard, kommentointi ja tiedon syöttö, sekä raportointi eri sidosryhmille. Ensimmäinen osa-alue, eli itsepalvelu, toimii koska ohjelmassa on panostettu assosiatiivisuuteen, käyttäjälähtöisyyteen sekä mobiilisuuteen.

Hän kertoi myös miten myös kommentointia on eCraft Referrellä otettu osaksi johtamista, tämä antaa hyviä analysointimahdollisuuksia lukujen rinnalle ja mahdollistaa tiedon syöttöä analysoinnin yhteydessä. Raportointi eri sidosryhmille on myös mahdollista; sidosryhmäraportointi pohjautuu samaan sisäiseen tietoon, esim. extranet ratkaisut ja vakioraporttien jako asiakkaille, toimittajille ja henkilökunnalle.

Business Insight - Christian Lindholm

Qlik-demon jälkeen oli hyvä siirtyä kahvitauolle ja sulata ajatuksia ennen kuin siirryimme toisen järjestelmän pariin, eli Adaptive Insights. Rami Jahkonen alusti kertomalla että Adaptive Insights on maailman johtava pilvipohjainen suunnittelujärjestelmä, ja syyt miksi sitä otettiin eCraft Referren tuotevalikoimaan.

Business Intelligence Consultant Otto Hintikka näytti käytännössä miten Adaptive Insights on kokonaisvaltainen suunnitteluympäristö, joka mahdollistaa yhtenäisen liiketoimintatiedon päätöksenteossa. Adaptive Insightsin johtamista tukeva ennustaminen on jaettu neljään osa-alueeseen; hallittu suunnitteluprosessi, liiketoimintalogiikan mukainen suunnittelu ajureilla, prosessin aikainen analysointi ja raportointi sekä suunnittelun läpinäkyvyys.
 
Hallitussa suunnitteluprosessissa tärkein tekijä on prosessin dokumentointi, vastuutus ja aikataulutus. Muita tekijöitä ovat suunnitteluprosessin edistymisen seuranta sekä hyväksynnät ja lukitukset.

Business Insight - Otto Hintikka

Prosessin aikainen analysointi ja raportointi ovat myös tärkeitä, ja ohjelmasta löytyy monipuoliset raportointimahdollisuudet tarpeiden mukaan. Suunnittelu on läpinäkyvää, koska muutoksia voi jäljittää. Kommentointimahdollisuudet löytyvät myös eri suunnittelun tasoilla.
 
Tapahtuma oli onnistunut, ja parin tunnin aikana osallistujat saivat pikaopastuksen siitä miten voi hyödyntää maailman johtavia raportointi- ja analytiikkaohjelmistoja sekä budjetointi- ja suunnitteluratkaisuja organisaatiossaan. 

Tarvitsetko lisätietoja tiedolla johtamisesta? Tutustu ratkaisuihimme täältä.

Lataa tästä päivän materiaali

Antamalla sähköpostiosoitteesi saat ladattua materiaalin.


Lisätietoa tapahtumassa esiteltävistä ratkaisuista: 

Qlik Platform

Qlikin Platform mahdollistaa hallitun tiedolla johtamisen sekä organisaation päätöksenteon tukemisen. Ratkaisua voidaan hyödyntää useisiin eri käyttöskenaarioihin. Kokonaisuudella voidaan toteuttaa niin yrityksen yhteistä näkemystä tukevan johdon dashboardin rakentaminen kuin yksittäisen liiketoimintakäyttäjän porautuminen hyvinkin detaljiin tietoon. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa yrityksen ulkoisten sidosryhmien tukemisen esim. extranet -ratkaisujen avulla. Tähän voidaan vastata myös automaattisesti sähköpostein lähetettävällä vakioraportoinnilla. Tapahtumassa esitellään käytännön demo, jossa kaikki nämä osa-alueet on ratkaistu yhtenäisellä Qlikin kokonaisuudella.

Adaptive Insights

Adaptive on maailman johtava pilvipohjainen liiketoiminnan ohjaamisen ratkaisu. Ratkaisu muodostaa tiiviin tuoteperheen kattaen suunnittelun/budjetoinnin, konsernilaskennan sekä monipuolisen raportoinnin ja analysoinnin. Kaikki osa-alueet ovat täysin integroituja ja käytettävissa samasta selainkäyttöliittymästä. Kattava kokonaisuus mahdollistaa monesti usean järjestelmän korvaamisen kerralla eliminoiden kompleksisuutta ja moninkertaisia työvaiheita.

Vaikka Adaptive toimii täysin itsenäisesti, olemme luoneet mm. Qlik Platformiin valmiit rajapinnat Adaptiven osalta, mikä mahdollistaa yhden raportointikokonaisuuden Adaptiven ja Qlik:n osalta.