Back to All Events

Qlik for the Enterprise

  • GLO Hotel Kluuvi 4 Kluuvikatu Helsinki, Uusimaa, 00100 Finland (map)
Qlik for the Enterprise

Torstaina 26.5.2016 oli vuorossa Business Insight –tapahtumasarjassamme Qlik for the Enterprise, jossa keskityimme suurten raportointiympäristöjen erityishaasteisiin. Paikalla oli valikoitu joukko edustajia tiedolla johtamisen haasteista kiinnostuneista yrityksistä. 

 

Tapahtuman avauksessa eCraft Referren Manager Tuukka Sarkki pohjusti näkökulmia tiedolla johtamisen tukemiseen Enterprise –ympäristöissä ja painotti että monet koetuista haasteista eivät ole riippuvaisia valitusta teknologiasta - esimerkiksi kyvykkyys reagoida nopeasti muuttuviin ja lisääntyviin liiketoiminnan vaatimuksiin tinkimättä hallittavuudesta – vaan taustalla on johtamiskulttuuri ja sen toteuttaminen käytännön prosesseina ja käytäntöinä. 

Miten tuetaan kaikkien yksittäisten käyttäjien tarpeita tehdä parempia päätöksiä, nojautuen yhteiseen ja hallittuun tiedolla johtamisen ratkaisuun?

Koska Qlik-ratkaisut on helppo ottaa käyttöön ja yksittäiset käyttäjät voivat ladata itselleen desktop-version ilmaiseksi, varsinkin suurissa organisaatioissa on paljon yksittäisiä Qlik –käyttäjiä jotka kehittävät ratkaisuja yksin ja omiin tarpeisiinsa. Tämä on myös johtanut siihen että IT-osastojen näkökulmasta Qlik edustaa ei-toivottua anarkistista ja hallitsematonta mallia. Usein Qlik –ratkaisuja pidetään myös liian kevyinä laajamittaiseen BI-käyttöön.

Qlik-ratkaisuja voidaan kuitenkin rakentaa myös hallitusti ja laajassa mittakaavassa, ja oikein implementoituna Qlik soveltuu erinomaisesti suurenkin organisaation BI-työkaluksi.
Qlik for the Enterprise

Seuraavaksi oli aika siirtyä Case Lähitapiolaan, ja katsoa miten Qlik -ratkaisua on rakennettu yhdessä Suomen suurimmissa ympäristöissä tukemaan johtamista. Esityksessä eCraft Referren Partner Arto Nimander ja Business Insight Consultant Teemu Virtanen kertoivat mistä on kyse kun käytetään QlikViewtä johdon raportoinnissa. Päämääränä on liiketoiminnan tuloksellisuuden parantamiseen tarvittavan tiedon jakaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, sekä johdolle ja esimiehille että suoraan tekijöille (esim. myyjät).

Tavoitetila on yhteinen, yhtenäinen, käyttäjäystävällinen, selkeä, luotettava ja avoin sisäisen raportoinnin kokonaisuus, jossa on assosiatiivinen raportoinnin käyttö- ja hyödyntämistapa.

Miten sisäisen raportoinnin vaatimuksiin on LähiTapiolassa vastattu ja mitä mahdollisuuksia Qlikview siis tarjoaa? Yhteen kokonaisuuteen saadaan koottua keskeiset mittarit sekä aika- ja tavoitevertailut ja raportit on jaettu usealle välilehdelle eri aiheiden mukaan; välilehdiltä löytyy mittaristot liiketoiminnoittain. Lisäksi mukana on liiketoimintokohtaisesti tärkeimmät osa-alueet ja raporttiin voi tehdä nopeasti rajauksia valikkojen kautta. Useimmissa raporteissa voi myös valita haluaako katsella raporttia kuvina vai taulukkona.

QlikView Raportointi
Seuranta mahdollistaa saada heti yleiskuva palvelutason tilanteesta keskeisillä mittareilla ja kuvaajilla. Tietolähteitä on useita ja perinteisellä raportoinnilla hankalasti yhdistettävissä.

Kun käytetään Qlikiä johdon raportoinnissa tärkeätä on myös operatiivinen seuranta ja palvelutason seurannan mittareiden kokoaminen yhteen sovellukseen. Yksi avainsana raportoinnissa on avoimuus; kehittämisen lähtökohta on, että kaikilla on helppo pääsy työssään tarvitsemaansa tietoon ilman välikäsiä. Toinen avainsana on helppokäyttöisyys; yhdessä käyttäjien kanssa toteutettu raportointisovellus saadaan heti laajaan hyötykäyttöön. Hallittu julkaisuprosessi tarkoittaa myös että sovellusten katselmoinnilla varmistetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattaminen.

eCraftin AMS tukee monitoimittajamallia, jossa Qlik kehitystä voi tehdä eCraft, asiakas, tai kolmas osapuoli. eCraft vastaa tuotannointiprosessista, varmistaen laatuporteilla että tuotantoon päätyvät sovellukset vastaavat tuotannointikriteeristöä.
eCraftin AMS

AMS –tiimi on kehittänyt ART –työkalun, joka on Qlik Sovellusten arviointi- ja dokumentointityökalu. Se varmistaa mm. kehitysperiaatteiden ja parhaiden käytäntöjen käytön monitoimijaympäristöissä. Lisäksi se antaa kokonaiskuvan asiakasympäristön ratkaisuarkkitehtuurista.

Toinen AMS –tiimin kehittämä työkalu on Konehuone, joka mahdollistaa palvelimien resurssien käytön kehittymisen ja poikkeamien tunnistamisen. Toisin sanoin kyseessä on resurssien mitoittaminen (tulevan tarpeen ennakoiminen) ja raskaiden, monimutkaisten ja paljon käytettyjen sovellusten tunnistaminen. Nämä kaikki takaavat vakaamman Qlik –ympäristön.

Tämän jälkeen oli vuorossa Pasi Niskanen, Consulting Manager, QlikTech Finland, joka kertoi suurten Qlik –ympäristöjen haasteista. Haasteet ovat mm. käyttäjä- ja lisenssinhallinta, applikaatioiden käyttö, palvelimen resurssit ja valvontatyökalut. Ratkaisu tähän on livemonitorointi, valvontatyökaluja (mm. lisenssien valvonta ja käyttäjien toimenpiteiden seuranta) sekä skaalautuvuus. 

Qlik Live moniritointi

Viimeisenä puhevuorona Tuukka Sarkki kertoi miten otetaan Qlik –ympäristön kaikki hyödyt käyttöön. Nprintingillä tiedolla johtamisen aineiston jakelu sidosryhmille, esimerkiksi personoitu analytiikka osana uutiskirjeitä, onnistuu pohjautuen yhtenäiseen tiedolla johtamisen alustaan. Toisaalta uusia mahdollisuuksia tarjoaa Qlik Sensen mahdollistama mashup-malli jolla analyytikkaa vodiaan upottaa muihin järjestelmiin. Qlik Sense generoi kaikista raporteista automaattisesti objekteja joita voidaan upottaa käytännössä mille tahansa web-sivuille. 

Yhteenvetona voi sanoa että Qlik –ympäristö soveltuu erinomaisesti isojen ympäristöjen käyttöön. Uusi Konehuone –työkalu kiinnosti monia kuulijoita ja monelle tuli uusia ajatuksia ja ratkaisuja mieleen tapahtuman aikana. Jos Konehuone –ratkaisu, tai muut AMS-palvelut kiinnostavat, niin ottakaa yhteyttä niin keskustellaan teidän tarpeista!

Tarvitsetko apua Qlikin käyttöönotossa? Tutustu ratkaisuihimme täältä.


Lataa tästä päivän materiaali

Antamalla sähköpostiosoitteesi saat ladattua materiaalin.