background

Tietosuoja-asiat ja pyynnöt

Tietosuoja-asiat ja pyynnöt


Euroopan Unionin tietosuoja-asetus GDPR astui voimaan 25.5.2018. Tämän uuden tietosuojaasetuksen päätavoitteena on suojata yksityishenkilöistä kerättyä tietoa sekä luoda läpinäkyvyyttä tietojenkäsittelystä. GDPR-asetus koskee kaikkia yrityksiä, kuntia, järjestöjä.

Asetuksen mukaisesti jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus saada tietää, mitä tietoa hänestä on kerätty sekä pyytää tietojen muokkaamista tai tulla unohdetuksi.

Kaikki eCraftin toimittamat palvelut ovat luottamuksellisia ja suhtaudumme vakavasti tietosuojaan liittyviin asioihin suojellen aina asiakkaidemme tietosuojaa.

Kaikki asiakastiedot ovat aina luottamuksellisia ja noudatamme salassapitovelvollisuutta aina, kun käsittelemme asiakkaan omistuksessa olevaa tietoa. Emme luovuta tietoa ulkopuolisille tahoille. Luovutamme tietoja ainoastaan lain perusteella.

Tietojenkäsittely


Käsittelemme eCraftilla asiakastietoja käsittelijän roolissa ja ainoastaan asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti. Hyödynnämme kerättyjä asiakastietoja ainoastaan asiakkaiden palveluiden ylläpitämiseen ja tuottamiseen. Asiakas on aina rekisterinpitäjä.

Emme ota vastuuta Microsoftin, muiden kumppanien tai kolmannen osapuolen ohjelmistoista, jotka on liitetty toimittamiimme palveluihin.

 

Tietosuojaasioissa voitte olla yhteydessä meihin:

eCraft Etima Oy Ab
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
020 759 8600,  tietosuoja@ecraft.com

Takaisin alkuun