background

Kund- och marknadsförings-register dataskyddsbeskrivning

Kund- och marknadsföringsregister dataskyddsbeskrivning

Den här dataskyddsbeskrivningen är samtidigt en registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.
Beskrivningen uppdaterad 21.5.2018.

 

1. Den registeransvarige

eCraft Etima Oy Ab
Befästningsvägen 6, FI-02600 Esbo Finland
+358 20 759 8600

FO-nummer: 2044012-6

 

2. Kontaktperson i ärandet angående registret

eCraft Etima Oy Ab
Befästningsvägen 6, FI-02600 Esbo Finland
+358 20 759 8600   info@ecraft.com

Hubspots dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på följande adress: http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

 

3. Registrets namn

eCraft Etima Oy Ab:s kund- och marknadsföringsregister.

 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av eCraft Etima Oy Ab i ändamålet att sköta kommunikation, uppehålla kundrelationer, marknadsföring, ledning, analys, utveckla produkter, personalisering, utveckling av verksamhet och design. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.

Genom information som samlats kan vi skicka personligt riktade marknadsförings- och kundmeddelanden. Om Du inte vill ta emot  e-post av oss kan du när som helst meddela eCraft Etima Oy Ab om det.

 

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande typer av data:

 • Namn
 • Kontaktinformation (e-post, telefonnummer)
 • Företag och titel
 • Företagets branshcklassificering  omsättning eller storleksklassen på omsättningen, antal anställda samt annan företagsbeskrivning
 • Företagets kontaktinformation
 • Information om marknadsföringsförbud
 • Information som främjar marknadsföring och försäljning, såsom riktade marknadsföringskampanjer
 • Information om beteende på eCrafts webbplats (www.ecraft.com), t.ex. öppnande av länkar, ifyllning av blanketter etc.
 • Annan information som samlats in med kundens godkännande
   

Vi samlar endast information som Du själv har gett eCraft via endera via vår webbsida, eller dess underdomäner, kontaktformulär eller med e-post. Om Du inte har besökt vår webbplats eller inte visat annat intresse för oss under en tid av 24 månader, raderas all Din personliga information.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i registret samlas in direkt från kunden, från registerhållarens kunddatabas, via information samlad på webbplatsen och via allmänt tillgänglig information på internet samt från andra offentliga källor.

 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

För att vi ska kunna ge Dig bästa möjliga kundupplevelse, delar vi i vissa fall Din information med våra samarbetspartner inom ramen för förverkligandet av tjänsten. Våra samarbetspartners behandlar informationen konfidentiellt och överlåter den inte till tredje part. eCraft Etima Oy Ab kan inom de gränser lagen förpliktar och tillåter dela informationen utanför  EU:s och EES:s gränser för att den skall kunna behandlas tekniskt och innehållsmässigt av samarbetspartner.

 

8. Principerna för skyddandet av registret

Informationen förvaras i system som är skyddade med tekniska medel. Bara registerhållaren kan ge åtkomst till registret genom att bevilja benämnda personer en personlig användarrätt. Bara benämnda personer som behöver fullgöra sitt arbete har åtkomst till arbetstagarens uppgifter. Personer som hanterar registeruppgifter har sekretessplikt.

 

9. Rätt till granskning av uppgifter

Som regel har var och en en rätt att granska de uppgifter om sig själv vilka sparats i registret med personuppgifter. En förfrågan skall göras skriftligt till eCraft Etima Oy Ab per e-post: info@ecraft.com

 

10. Rätt till förnekelse

Enligt personuppgiftslagen (523/1999) 30§ har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökning liksom även för personmatriklar och släktforskning. En förfrågan skall då göras skriftligt till eCraft Etima Oy Ab per e-post: info@ecraft.com

Vi utvecklar kontinuellt vår service och vi håller rätten att ändra denna integritets policy då det så krävs av bland annat verksamhets förändringar eller lagstiftningen. Denna integritetspolicy är I kraft från 10.4.2018 framåt.

 

Webbkakor och deras användning

En webbkaka eller kaka (cookie ) är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker den. Med kakor kan webbplatsen  samla data såsom typ av webbläsare, IP-adresser osv.

Webbkakor används på vår webbplats för att skapa en bättre användarupplevelse genom att skapa ett intressantare innehåll. Med hjälp av webbkakor känner webbplatsen igen när en person som varit där förut återvänder. Det kan också att radera kakor med din webbläsare.

Mer information om webbkakor hittar ni här: https://www.viestintavirasto.fi/sv/

 

Kakor som används på vår webbplats


Google Analytics & Leadfeeder

Vi använder oss av Google Analytics för att få reda på hur mycket trafik vi har på vår sida och att kunna följa vilken väg besökarna kommer till den. Vi använder oss också av Leadfeeder att behandla data vi samlat in med Google Analytics. Vi använder informationen till att förbättra vår webbplats och till att vidareutveckla den.

Webbkakor (cookies)

Du godkänner användandet av kakor med att använda vår webbsida.

Hubspot

Hubspot är ett specialiserat program för Inbound-marknadsföring och kundrelationshantering samt för försäljning och marknadsföring. Mer information om hur Hubspot använder kakor för att identifiera och följa webbläsarhistoria hittar du här: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Hur webbkakor hanteras och hur de kan raderas

Med att gå till inställningarna för webbläsare kan du ändra hanteringen av webbkakor  och dessutom ställa in att nya kakor inte sparas. Det är också möjligt att radera befintliga kakor eller att ställa in varningar innan nya kakor sparas. Mer information om cookies finns här: http://www.aboutcookies.org/

 
Tillbaka till början